Skip to main content

Rob Pereira, mede oprichter

Deze auteurs beschrijven nog eens de verschillende studies die de afgelopen 40 jaar zijn gedaan bij kinderen over “het ADHD dieet”. De moeilijkheid hierbij is altijd dat er veel verschillende ingrepen zijn die je kan doen in het dagelijks eten: weglaten van kleurstoffen, E nummers of conserveermiddelen of het toevoegen van  “gezonde stoffen” zoals vitamines, mineralen en vetzuren, ook nog in bepaalde gunstige verhoudingen. Hierdoor zijn deze onderzoeken moeilijk op een hoop te gooien. Dit wordt natuurlijk wel gedaan wat leidt tot een uitkomst die meestal wel een beetje positief is maar heel klein. De moeilijkheid bij dergelijke  studies is ook dat ze volgens de huidige normen liefst dubbelblind- placebo gecontroleerd moeten zijn voordat ze echt meetellen. En dat lukt niet gemakkelijk bij het dagelijks brood. (ja ook gluten zijn bij sommigen verdacht, maar niet bewezen behulpzaam).

In het artikel wordt beschreven dat er wel consensus is over het feit dat een kleine groep kinderen een duidelijk positief effect laat zien bij een bepaald dieet. Het is echter niet duidelijk welke kinderen dat zijn! Vaak zijn er selectiecriteria bij onderzoek (allergische kinderen,  kinderen die al lijken te reageren op voeding, zeer gemotiveerde ouders etc.) die de beoordeling nog moeilijker maken. 

Zij breken dan ook een lans voor hernieuwd onderzoek met meer nadruk op het ontrafelen van het mechanisme naar de positieve reactie. Hierdoor kan in de toekomst mogelijk een betere selectie plaatsvinden van kinderen zodat kinderen die waarschijnlijk niet reageren niet blootgesteld hoeven te worden aan een meestal belastend dieet. De kleine groep die wel reageert op een specifiek dieet kan, net als bij andere als dan niet medicamenteuze behandelingen, een geïndividualiseerde therapie krijgen.

 

Nigg JT, Holton K. Restriction and Elimination Diets in ADHD Treatment.Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 2014:23: 937–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.chc.2014.05.010

Rob Pereira

Rob Pereira

mede oprichter