Skip to main content

Vitamin-mineral treatment of ADHD in adults: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Rucklidge ea, Jan 2014. Br J Psych. Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24482441

 

Er zijn al wat langer geruchten dat combinaties van allerlei vitaminen en mineralen nuttig kunnen zijn voor ADHD. Van vitamine D weten we dat de spiegel vaak te laag is bij mensen met allerlei psychische klachten, zo ook bij depressie en ADHD. Van andere vitaminen en mineralen is dat minder duidelijk. Nu is er een goede studie gedaan met ‘EMpower plus’, een combinatiepreparaat van verschillende vitamines, mineralen, anti-oxidanten en aminozuren,  die in het gezaghebbende British Journal of Psychiatry is gepubliceerd.

 

Vitamine onderzoek

80 volwassenen met ADHD en bijkomende stoornissen, die geen medicatie gebruikten, kregen placebo of de vitamine capsules. Het ging om 15 capsules per dag, in 3 doses gedurende 8 weken. Deelnemers en hun familieleden wisten niet wie wat kreeg, en zagen 30% verbetering in de ADHD symptomen na behandeling met het vitamine preparaat vergeleken met placebo (64% in de vitamine, vs 37% in de placebo groep). Onderzoekers zagen eveneens een significante, maar iets minder grote verbetering. Er waren niet meer bijwerkingen bij de vitamine groep dan bij placebo, en bijna iedereen hield zich goed aan de inname van de capsules. Na behandeling waren de spiegels van vit D, B12 en foliumzuur sterk verbeterd in de vitamine groep, maar niet in de placebo groep. Spiegels van magnesium, ferritine, ijzer, calcium, zinc en koper bleven gelijk.

 

Betekenis voor de praktijk

Moet je nu naar de drogist rennen voor wilde combinaties van vitaminen en mineralen? Daar lijkt het nog te vroeg voor. Er zijn wel tekorten bij mensen met ADHD, maar welke vitaminen en mineralen precies aangevuld moeten worden zou eerst individueel onderzocht moeten worden. Producenten van vitaminen doen, net als de farmaceutische industrie, aan marketing om geld te verdienen. Ze beloven geweldige resultaten, bijvoorbeeld dat vitaminen medicatie voor ADHD kunnen vervangen. Zo ver is het nog niet. Maar vitamine D aanvullen in de winter in landen waar de zon te weinig schijnt, is wel zinvol voor mensen met ADHD of depressie.

 

———

 

There have been rumours that combinations of vitamins and minerals may be effective for ADHD. We know that Vitamin D levels are often too low in people with psychiatric disorders, such as depression and ADHD. We know less about other vitamins and minerals. A recently well performed study published in the British Journal of Psychiatry, documents the results of treatment with ‘Empower plus’, a combination preparation of several vitamins, minerals, anti-oxidants and amino acids.

 

Vitamin study

80 adults with ADHD and concurrent disorders, who did not use medication, were randomised to placebo or to the vitamine capsules. They had to take 15 capsules in 3 daily dosages, during 8 weeks. Participants and their family members reported 30% improvement in ADHD symptoms after treatment with vitamins compared to placebo (64% in the vitamin, vs 37% in the placebo group). Researchers found them significantly improved as well, but not as much. There were not more side effects compared to the placebo group, and most participants were compliant to the intake of the capsules. After treatment, levels of vitamin D, B12 and folate acid were increased in the vitamin group, but not in the placebo group. Levels of magnesium, ferritin, iron, calcium, zinc en copper remained the same.

 

Impact on daily practice

What is a good advice based on this study? Should all people with ADHD run to the pharmacy to order several vitamins and minerals? It still seems too early. There may be low levels of vitamins and minerals in ADHD, but which are deficient should be assessed on an individual basis before supplementing. Companies that produce vitamins market their products, just like pharmaceutical industry, in order to earn money. They may promise wonderful results, such as that vitamins may replace medication for ADHD. This has not been proven yet. Supplementing vitamin D meanwhile, may be a good advice for people with ADHD or depression during winters without much sunlight.

Sandra Kooij, mede oprichter

Sandra Kooij, mede oprichter

Sandra is als psychiater verbonden aan het Sandra Kooij, psychiater en onderzoeker bij PsyQ, de Parnassia Groep is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘ADHD bij volwassenen’. De bijzondere leerstoel is namens Parnassia Groep ingesteld aan Amsterdam UMC. Als bijzonder hoogleraar gaat Kooij onder andere onderzoek doen naar de relatie tussen slaapproblemen en ADHD, naar de behandeling van ADHD bij ouderen en naar ADHD bij vrouwen. Zij is mede oprichter van het ADHD Netwerk.