Skip to main content

Het ADHD Netwerk heeft een aantal richtlijnen geselecteerd welke behulpzaam kunnen zijn voor professionals die betrokken zijn bij het bieden van hulp, begeleiding en behandeling van mensen met ADHD of kwetsbaarheid hiervoor. De richtlijnen zijn onderverdeeld in de leeftijdscategorie kind en jeugd, of voor de volwassenen.

Allereerst kun je de GGZ zorgstandaard nalezen via de volgende link:

 

 

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/adhd/samenvatting

 

 

Voor de behandeling van de categorie kind en jeugd verwijzen wij naar het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie:

 

 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/adhd/

 

 

 

De Federatie voor Medisch Specialisten heeft eveneens voor volwassenen een richtlijn opgesteld voor de behandeling waarbij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie het initiatief genomen heeft voor het opstellen van de richtlijn.

 

 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/adhd_bij_volwassenen/adhd_bij_volwassenen_-_startpagina.html#:~:text=De%20richtlijn%20ADHD%20bij%20volwassenen,zorgverlening%20aan%20volwassenen%20met%20ADHD.

 

 

 

De NHG heeft vorig jaar een update van haar richtlijn gemaakt waarin de herhaal medicatie voor volwassenen toegelicht wordt:

 

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/adhd-middelen-bij-volwassenen

 

 

In de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag werken Accare, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam samen met andere partners om de hulp van drukke en ongeconcentreerde kinderen (met en zonder een diagnose ADHD) te verbeteren.

 

https://adhdendrukgedrag.nl/praktijkinformatie/

 

 

Derk Birnie

Derk Birnie

Vice-voorzitter ADHD Netwerk