Skip to main content

De volgende 2 richtlijnen welke gepubliceerd worden zijn de richtlijn van de FMS voor de medicamenteuze behandeling bij volwassenen en de richtlijn van de Academische Werkplaats voor druk gedrag.

 

Initiatief: NVVP

Startpagina – ADHD bij volwassenen
Beoordeeld: 08-07-2015

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassenen met ADHD. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De kenmerken, subtypen en neurobiologische achtergronden van ADHD
De verschillende meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om de diagnose ADHD bij volwassenen betrouwbaar vast te stellen
De verschillende medicamenteuze opties bij de behandeling van volwassenen met ADHD en de algemene overwegingen hierbij
Het verwezenlijken van de richtlijn ter verbetering van de kwaliteit van de zorg
Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassenen en adolescenten vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) ADHD. Sandra Kooij, Nannet Buitelaar en Pieter-Jan Carpentier hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de richtlijn.

 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/adhd_bij_volwassenen/adhd_bij_volwassenen_-_startpagina.html

 

 

 

Voor wie is de richtlijn van de Academische Werkplaats bedoeld?
Deze website is voor zorgverleners, ouders en kinderen met druk gedrag en ADHD. Zo weten zij beter wat voor hulp er voor deze groep kinderen beschikbaar is en welke hulp het beste past bij elk kind. Onze slogan: Onnodige zorg vermijden, zonder onderbehandeling te riskeren! Onder https://adhdendrukgedrag.nl/praktijkinformatie/ vind je nuttige kennis en recente ontwikkelingen voor zorgverleners, ouders en kinderen die zij in de praktijk kunnen gebruiken. De Academisch werkplaats is ontstaan vanuit een samenwerking van Accare, de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze Hogeschool. Ook diverse gemeenten, andere afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen, verschillende onderwijsorganisaties, oudervereniging Balans en tal van zorginstellingen voor jeugd nemen deel aan de werkplaats.

De website is via de volgende link te bereiken:

https://adhdendrukgedrag.nl/

Els van den Ban

Els van den Ban

Voorzitter ADHD Netwerk