Skip to main content

 

Het is bekend dat ADHD gepaard gaat met een hogere kans op ongelukken, verslaving en een ongezonde leefstijl. Maar de mortaliteit bij ADHD was tot voor kort onbekend. Nu is er een grote cohort studie gedaan in Denemarken, op basis van nationale registers die werden bijgehouden van bijna 2 miljoen inwoners vanaf hun geboorte vanaf 1981 tot 2011. Van hen hadden 32.061 de diagnose ADHD: kinderen, adolescenten en volwassenen.

5580 mensen overleden tijdens de onderzoeksperiode. Onder de mensen met ADHD was het sterftecijfer ruim tweemaal zo hoog als bij mensen zonder ADHD: 5.85 per 10.000 persoonsjaren, vergeleken met 2.21. De meest voorkomende oorzaken van overlijden bij ADHD waren ongelukken.

Jonge kinderen met ADHD onder de 6 jaar hadden een een verhoogd risico van 1.86, kinderen van 6-17 jaar 1.58, en dit risico nam toe in de groep van 18 jaar en ouder tot 4.25. Na exclusie van mensen met bijkomende stoornissen zoals ODD, CD en verslaving, bleef ADHD geassocieerd met een verhoogde kans op mortaliteit (risico 1.5), en dit risico was, anders dan je zou denken, hoger bij meisjes en vrouwen (2.85) dan bij jongens en mannen (1.27).

 

Conclusies:

Mensen met ADHD hebben een verhoogde kans op overlijden vergeleken met de controlegroep uit de algemene bevolking in Denemarken. Volwassenen hebben een hogere kans op mortaliteit dan kinderen. Bijkomende ODD, CD en verslaving verhogen de kans verder. En meisjes en vrouwen lopen een groter risico dan jongens en mannen. De belangrijkste doodsoorzaak is ongelukken.

Deze studie toont duidelijk aan dat ADHD verhoogd risico op overlijden met zich brengt. Tijdige herkenning en behandeling van ADHD, met name ook bij meisjes en vrouwen, kan bijdragen aan vermindering van dit risico.

 

Door Sandra Kooij, mede oprichter

 

Dalsgaard ea, The Lancet, 30 mei 2015

Sandra Kooij, mede oprichter

Sandra Kooij, mede oprichter

Vice-voorzitter ADHD Netwerk