Skip to main content

door Louise Smallenburg, arts bij PsyQ Den Haag Noord, Programma ADHD bij volwassenen

 

In een case report bleek dat de frequentie van stotteren afnam na inname van methylfenidaat (MPH). Vervolgens werd een RCT uitgevoerd in een populatie van jonge gezonde mannen met ‘ontwikkelings-stotteren’.

Methode

In een dubbelblinde, gerandomiseerde cross-over trial  kregen 15 Nederlands sprekende, jonge gezonde mannen eenmalig een acute dosis 20mg MPH  of placebo. De volgorde werd na 2 weken wash-out omgedraaid. De uitkomstmaat was het aantal stottermomenten en de zelf gerapporteerde verbetering van het stotteren. Om te onderzoeken of dit effect significant was, werd gebruik gemaakt van onafhankelijke en ‘I-sample’ t-testen

Resultaten

Met een acute dosis 20 mg MPH daalde het aantal stottermomenten significant bij lezen en spreken, wat niet het geval was in de placebo conditie. Deze studie laat zien dat de deelnemers een statistisch significante daling in de stotterfrequentie  hadden na een acute dosis MPH van 20 mg vergeleken met placebo. Dit was zowel het geval bij hardop voorlezen als bij spontaan spreken. De deelnemers zelf echter rapporteerden geen verbetering op hun stotteren.

Conclusie

Er is nu in een gerandomiseerde cross- over trial aangetoond dat behandeling met een acute dosis methylfenidaat effectief is voor stotteren bij gezonde jonge mannen. Omdat tot nu toe geen enkele medicatie effectief is voor stotteren, is dit een belangrijke bevinding.