Skip to main content

The Impact of ADHD Treatment on Intimate Partner Violence in a Forensic Psychiatry Setting
Journal of attention disorder (2019)
Buitelaar N.J.L., Posthumus J.A., Bijlenga D., Buitelaar, J.K.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31619111

Een groep daders (n=209) van partnergeweld met ADHD is gedurende een jaar gevolgd met verschillende metingen. Aan het einde van de behandeling was er een significante vermindering van zowel de ADHD-symptomen als van de diverse vormen van partnergeweld. Om de associatie tussen ADHD-symptomen en uitkomsten op de maten voor partnergeweld (de Conflict Tactics Scale 2 [CTS2] en de Modified Observation Agression Scale [MOAS]) te onderzoeken, zijn regressieanalyses met herhaalde metingen uitgevoerd met de score op de ADHD Rating Scale als onafhankelijke variabele en uitkomsten op de CTS2 en de MOAS als uitkomstvariabelen. De vermindering in partnergeweld hing met name samen met de vermindering in ADHD-symptomen. Comorbide diagnoses en gebruik van medicatie had geen invloed op deze associatie. Alhoewel we met deze observationele studie geen uitspraken over een causaal verband kunnen doen (dus of de afname van ADHD-symptomen de oorzaak is van de vermindering van het partnergeweld), suggereert de sterkte van de associatie tussen frequentie van ADHD-symptomen en frequentie van partnergeweld het belang van het herkennen en behandelen van ADHD-symptomen in het geval van partner geweld.

Ook werd een verband gevonden tussen zowel hyperactieve/impulsieve als onoplettendheidssymptomen, en psychologisch en seksueel partnergeweld. Fysiek partnergeweld was alleen geassocieerd met hyperactieve/impulsieve symptomen en therapeut-gerapporteerd partnergeweld was alleen geassocieerd met onoplettendheidssymptomen.

Aangezien eerdere studies weinig effectiviteit lieten zien van therapeutische interventies om partnergeweld te behandelen is het belangrijk te focussen op goed behandelbare risicofactoren die samenhangen met de frequentie van partnergeweld. Naar aanleiding van deze bevindingen wordt aanbevolen om bij daders van partnergeweld alert te zijn op symptomen van ADHD. Wanneer er sprake is van ADHD, moet de behandeling van de ADHD-symptomen geïntegreerd worden in de behandeling van partnergeweld.

Els van den Ban

Els van den Ban

Voorzitter ADHD Netwerk