Skip to main content

Kinderen met ADHD hebben vaker ook ODD en deze combinatie kan leiden tot psychopathisch gedrag. Volgens Becker et al (2013) verergeren ADHD symptomen de relatie tussen ODD symptomen en reactieve en proactieve agressie. Psychopathische trekken kunnen worden gemeten met de CCQ (California Child Q-Set).

In deze studie werd een groep kinderen met “alleen ADHD” vergeleken met een groep kinderen met “ADHD en ODD” op het baseline niveau van de CCQ. Vervolgens werd gekeken naar het effect van behandeling met methylfenidaat op de CCQ scores.54 kinderen en adolescenten deden mee, 33 jongens, 21 meisjes. 27 kinderen hadden “alleen ADHD” en 27 kinderen “ADHD en ODD”. De ADHD en ODD-groep had een  significant hoger baseline niveau op de CCQ. Ook werd een significant hogere score op de ADHD Rating Scale gevonden bij de ADHD en ODD groep, met name een hogere score op de impulsieve/hyperactieve symptomen.

Beide groepen verbeterden significant op de ADHD Rating Scale na behandeling met methylfenidaat.Een significant verschil op de CCQ werd alleen gevonden in de ADHD en ODD groep.  Dit was een vrij kleine studie maar de bevindingen zijn consistent met andere studies.  De bevindingen suggereren dat behandeling met methylfenidaat effectief is bij kinderen met ADHD/ODD met psychopathisch gedrag. Misschien niet verrassend of heel nieuw, maar wel heel relevant!

 

The effect of methylphenidate treatment on psychopathic behaviorof patients having ADHD with and without ODD, Pavel  Golubchik, Tomer Levy and Abraham Weizman. International Clinical Psychopharmacology 2018 (epub)

Nannet Buitelaar

Nannet Buitelaar

Oud bestuurslid