Skip to main content

Door Ellen Fliers

 

Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door druk gedrag, impulsiviteit en concentratiestoornissen. Het biologisch

substraat van ADHD is voorzover bekend een stoornis in de dopamine- en/of de noradrenaline neurotransmissie. Het biologisch substraat van ADHD is voorzover bekend een stoornis in de dopamine- en/of de noradrenaline neurotransmissie.

De prevalentie is hoog: in Nederland komt ADHD bij 3-5% van de kinderen op de basisschoolleef tijd voor. In 30-60% van de gevallen is de aandoening ook op volwassen leeftijd nog aanwezig. ADHD staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. In dit tijdschrift werd in 2000 een overzichtsartikel gepubliceerd. De nadruk daarin lag vooral op achtergronden, diagnostiek en behandeling. In dit artikel bespreken wij recente ontwikkelingen betreffende het genetisch onderzoek naar ADHD. De nadruk daarin lag vooral op achtergronden, diagnostiek en behandeling. In dit artikel bespreken wij recente ontwikkelingen betreffende het genetisch onderzoek naar ADHD.

https://www.ntvg.nl/artikelen/erfelijke-factoren-bij-aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis