Skip to main content

Dit artikel is een systematic review over het effect van cognitief gedragstherapie (CGT) op de vermindering van ADHD symptomen, bij volwassenen met ADHD. Een systematic review is een onderzoek waarbij de uitkomsten van alle beschikbare gerandomiseerde onderzoeken op een bepaald onderwerp zijn samengenomen. Daardoor heeft een systematic review van alle typen onderzoeken de hoogste ‘bewijskracht’. 

In dit artikel zijn de resultaten samengenomen van 14 afzonderlijke gerandomiseerde onderzoeken met in totaal 700 proefpersonen, over de effectiviteit van CGT op de afname van ADHD symptomen bij volwassenen met ADHD tussen 18 en 65 jaar. De ADHD symptomen, werden bij de afzonderlijke onderzoeken op verschillende manieren gemeten, maar waren voornamelijk zelfrapportages in de vorm van een gevalideerde vragenlijst.

Wanneer CGT werd vergeleken met een groep die geen behandeling voor ADHD kreeg (8 onderzoeken) was CGT zeer effectief in het reduceren van de ADHD symptomen. Vergeleken met een andere psychologische behandeling voor ADHD (4 onderzoeken), was CGT iets beter in het reduceren van ADHD symptomen dan de andere behandelingen, maar de effecten waren klein. In de onderzoeken waarbij CGT plus farmacotherapie werd vergeleken met alleen farmacotherapie (2 onderzoeken), was CGT plus farmacotherapie veel effectiever in het reduceren van de ADHD symptomen.

Hoewel over het algemeen de kwaliteit van het bewijs van de afzonderlijke onderzoeken matig was, kan worden verondersteld dat CGT effectief is voor het reduceren van ADHD symptomen, in ieder geval op de korte termijn. Farmacotherapie met CGT gaf de grootste reductie van ADHD symptomen. Daarnaast zorgde CGT ook voor een vermindering van de depressieve en angst symptomen. CGT had geen bijwerkingen of negatieve effecten en is dus veilig voor volwassenen met ADHD.

De conclusie is dat CGT effectief is als psychologische therapie, al dan niet naast farmacotherapie, bij de behandeling van ADHD bij volwassenen.

 

 

Lopez PL, Torrente FM, Ciapponi A, Lischinsky AG, Cetkovich-Bakmas M, Rojas JI, Romano M, Manes FF. Cognitive-behavioural interventions for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 23;3:CD010840. doi: 10.1002/14651858.CD010840.pub2.

Denise Bijlenga,

Denise Bijlenga

Denise Bijlenga

Oud bestuurslid Dr. Denise Bijlenga is psycholoog en gepromoveerd aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Denise heeft voor haar promotie onderzoek gedaan naar beslisproblemen en kwaliteit van leven bij milde complicaties in de late zwangerschap. Na haar promotie in 2010 is ze gaan werken als senior onderzoeker bij PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen in Den Haag. Momenteel werkt zij bij SEIN op de afdeling slaapcentrum.