Skip to main content

In dit recent gepubliceerde artikel wordt een positief effect van atomoxetine op leesvaardigheid gevonden.

Doel van het onderzoek:

De effecten van atomoxetine op de leesvaardigheid van kinderen met alleen dyslexie of ADHD met dyslexie werden met elkaar vergeleken.

Methoden
Kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar (N = 209) werden gescreend volgens de DSM-IV-TR-criteria op alleen dyslexie (n = 58), ADHD met dyslexie (n = 124 ), of alleen ADHD (n = 27). Ze hadden allen een normale intelligentie. Patiënten werden behandeld met atomoxetine (1,0-1,4 mg / kg / dag) of een placebo in een 16 weken gerandomiseerde, placebo gecontroleerde, dubbelblinde trial. De kinderen met alleen dyslexie versus ADHD met comorbide dyslexie werden gerandomiseerd 1: 1; De kinderen met alleen ADHD kregen alleen op enkel blinde wijze atomoxetine. De leesvaardigheid werd met verschillende testen gemeten (oa Woodcock Johnson III (WJIII) test, de CTOPP voor fonologische verwerking, een mondelinge lezingstest en een test voor leesefficiëntie).

Resultaten:
Met atomoxetine-behandelde dyslexie-alleen-patiënten toonden vergeleken met placebo-patiënten significante verbeteringen (p <0,02) met een matige tot hoge effectgroottes (ES) op de WJIII Word Attack (ES = 0.72), Basic Reading Skills (ES = 0,48) en woordenschat (ES = 0,73).
In de atomoxetine behandelde ADHD- en comorbide dyslexiegroep was de verbetering op de CTOPP Elision-test (ES = 0,50) significant groter in vergelijking met de placebo groep (p <0,02).
De totale ADHD scores, maar ook de symptomen van onoplettendheid en hyperactiviteit/ impulsiviteit waren significant lager in de atomoxetine-behandelde ADHD- en comorbide-dyslexiegroep in vergelijking met de placebo groep maar ook ten opzichte van de base line scores van de ADHD groep (p ≤ 0,02).
ADHD-symptoom reductie in de ADHD- en comorbide dyslexiegroep waren niet gecorreleerd met verbeteringen in het lezen.

Conclusies:
Atomoxetine verbetert in dit onderzoek leesscores bij patiënten met alleen dyslexie en ADHD met een comorbide dyslexie. Verbeteringen voor patiënten met dyslexie werden alleen gevonden bij het lezen, inclusief decodering van taal en de leeswoordenschat.
Voor patiënten met ADHD en comorbide dyslexie waren verbeteringen in leesscores verschillend tov de verbetering van ADHD-onoplettendheid symptomen alleen.
Dit onderzoek toont als eerste verbeteringen in het lezen aan na behandeling met farmacotherapie bij patiënten met dyslexie in een gerandomiseerde, dubbelblinde trial.

Effect of Atomoxetine Treatment on Reading and Phonological Skills in Children with Dyslexia or Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Comorbid Dyslexia in a Randomized, Placebo-Controlled Trial. Shaywitz S1, Shaywitz B1, Wietecha L2, Wigal S3, McBurnett K4, Williams D5, Kronenberger WG6, Hooper S R7. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2017 Feb;27(1):19-28. doi: 10.1089/cap.2015.0189. Epub 2016 Jul 13.

Els van den Ban

Els van den Ban

Voorzitter ADHD Netwerk