Skip to main content
jamapsychiatry_huybrechts_2017_oi_170090

Een artikel over belangrijke nieuwe gegevens over de behandeling van ADHD tijdens de zwangerschap. Deze studie laat zien dat er nu gegevens zijn over mogelijkheden voor farmacotherapie tijdens de zwangerschap en dat de risico’s hiervan afgewogen kunnen worden tegen de risico’s van niet farmacologische behandel opties.

Derk Birnie

Derk Birnie

Vice-voorzitter ADHD Netwerk