Skip to main content

In Israel is onderzoek gedaan in de database van het Leumit Health Center ziekenhuis naar voorspellers voor besmetting met Covid-19 van 1 feb – 30 april 2020. De data omvatten demografische gegevens, sociaal economische status (SES), lab uitslagen, en diagnosen van lichamelijke (asthma, diabetes, hypertensie etc) en psychische aandoeningen (ADHD, schizofrenie, dementie etc).

Van de meer dan 14.000 patiënten van 2 maanden tot 103 jaar oud, had 10% een positieve Corona test (n=1416).Jonger zijn dan 20 jr, mannen en een lage SES voorspelden een positieve test. Wat betreft aandoeningen en ziekten gaf ADHD de hoogste kans op een positieve test (OR 1.68; 95% CI 1.37-2.10); autisme, schizofrenie, angst en depressie en dementie gingen gepaard met juist een wat lager risico. Dit gold ook voor hypertensie en chronische longaandoeningen.

Vervolgens werden ADHD patienten met en zonder medicamenteuze behandeling (meest stimulantia) vergeleken: Onbehandelde patienten met ADHD hadden 68% kans op een positieve test, terwijl degenen die behandeld werden met stimulantia zelfs een lager risico hadden dan gemiddeld (OR 0.85; CI 0.54-1.34).

De auteurs verklaarden dit hoge risico uit de symptomen van ADHD, zoals impulsiviteit, beweeglijkheid, onoplettendheid en gebrek aan overzicht, wat het voor deze groep moeilijker maakt zich aan de anti-Corona maatregelen te houden. Denk aan afstand bewaren, niet aanraken, vaak handen wassen en thuis blijven bij klachten. Dit geldt nog meer voor kinderen en adolescenten met ADHD. Ook het opvolgen van regels en discipline op zichzelf zijn moeilijker voor mensen met ADHD.
Door behandeling met stimulantia neemt de ernst van de ADHD af, en blijkbaar wordt de kans op betere naleving van de anti-Corona maatregelen daardoor significant vergroot. Belangrijk nieuws voor iedereen die te maken heeft met ADHD.

Els van den Ban

Els van den Ban

Voorzitter ADHD Netwerk