Skip to main content

Restless Legs Syndrome wordt gekenmerkt door een hinderlijke sensatie in de benen, samen met een niet te bedwingen bewegingsdrang, meestal toenemend bij ontspanning, wat flinke problemen bij het inslapen kan veroorzaken. RLS moet overigens onderscheiden worden van periodic limb movement disorder (oude naam: nocturnal myoclonus), waarbij in de slaap trekkingen van de benen optreden, wat weer leidt tot doorslaapproblemen. De oorzaken van RLS zijn nog onduidelijk en heterogeen. Naast erfelijke factoren is in een aantal gevallen een te laag ferritine in het serum en een ijzertekort aangetoond, en lijk ijzersuppletie wel te helpen.

Een bezoek aan PubMed leert dat artikelen over een mogelijk verband tussen ADHD en Restless Legs Syndrome (RLS) bij kinderen, makkelijk te vinden zijn. Van RLS bij volwassenen met ADHD wordt veel minder melding gemaakt. Een waarschijnlijke reden is dat slaapstoornissen met ADHD nog te weinig systematisch onderzocht zijn, al komt daar wel verandering in (Sobanski e.a. 2008).

In- en doorslaapstoornissen treden frequent op bij volwassenen met ADHD, maar een duidelijk verband tussen ADHD en RLS is nog niet aangetoond (Gamaldo e.a. 2007). Samenvattend zijn er vooralsnog onvoldoende aanwijzingen dat RLS vaker voorkomt bij volwassenen met ADHD. Voor de praktijk is het eerste advies alert te zijn op slaapproblemen bij volwassenen, en deze goed uit te vragen. Enkel bij een duidelijk RLS-beeld is het de moeite waard hier verder onderzoek naar te doen.

Literatuur

  1. Sobanski E, Schredl M, Kettler N, Alm B. Sleep in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) before and during treatment with methylphenidate: a controlled polysomnographic study. Sleep. 2008 Mar 1;31(3):375-81.
  1. Gamaldo CE, Benbrook AR, Allen RP, Scott JA, Henning WA, Earley CJ. Childhood and adult factors associated with restless legs syndrome (RLS) diagnosis. Sleep Med. 2007 Nov;8(7-8):716-22.
Pieter-Jan Carpentier

Pieter-Jan Carpentier

oud bestuurslid