Skip to main content

Richtlijnen voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van de aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) bij kinderen < 18 jaar.

  •  NHG-werkgroep: Stijntjes F, Hassink-Franke L, Kruishoop A, Beeres MPJ, Eekhof H, Van Manen S, Stoffelsen R, Wensing CL, Fliers EA, Van der Zalm M, Wiersma TJ, Verduijn MM, Burgers JS, De Vries L, Van Avendonk MJP

De richtlijn biedt handvatten voor:

  •  het herkennen van gedrag dat past bij ADHD
  • het in kaart brengen van de ernst van de gedragsproblematiek
  • het starten en controleren van de behandeling
  • Aanbevelingen voor wanneer naar welke behandelaar verwezen moet worden.
  • Samenwerking en afstemming met andere behandelaars is onontbeerlijk bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met gedragsproblemen in het kader van ADHD.                                                                                                                                                                    De behandeling richt zich primair op beïnvloeding van gedragskenmerken, niet op genezing van een onderliggende ziekte. Medicatie kan ondersteunend zijn, maar is nooit de enige vorm van behandeling. Het advies in de standaard luidt: zet uitsluitend medicatie in bij kinderen met ADHD bij wie het probleemgedrag leidt tot duidelijke beperkingen in het functioneren en bij wie met gedragsmatige interventies onvoldoende verbetering is bereikt.

https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/adhd-bij-kinderen#samenvatting

67_ADHD bij kinderen_november-2014

 

Patricia van Wijngaarden

Patricia van Wijngaarden

Vice-voorzitter ADHD Netwerk