Skip to main content

Inschrijven 66e ADHD Netwerkmeeting via webinar


Datum : donderdag 14 maart 2024

Tijd:   19:30 – 21:30 uur

Online inschrijving : Vóór uiterlijk 13 maart mogelijk via 3 opties:

⭐ Vrij toegankelijk voor leden.
⭐ Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 90,- (artsen)/ € 120,- (VSen/psychologen/e.d.) per jaar (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 40,-.


Ivm accreditatie worden na afloop van deze netwerkmeeting toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 


Programma

19:30 – 19:40 uur Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

19:40 – 20:35 uur Dora Wynchank – Vrouwen met ADHD behandelen – Een case study van de eerste twee behandelgroepen voor vrouwen met ADHD en PMDD-symptomen

De vrouwengroep stelt dat de perioden van reproductieve hormoonfluctuaties (menstruatie, zwangerschap, menopauze) worden verwaarloosd bij (de behandeling van) vrouwen met ADHD, terwijl hormonale veranderingen de ADHD-symptomen en bijbehorende stemmingsstoornissen beïnvloeden. Hoewel de menstruatiecyclus belangrijk is bij de behandeling van vrouwen met ADHD, wordt er zelden rekening mee gehouden. Daarom is er door het ISP ADHD team een behandelgroep ontworpen en opgericht speciaal voor vrouwen met ADHD.

In deze presentatie wordt de opzet beschreven van de groep en worden de ervaringen gedeeld van de deelnemers van de eerste twee behandelgroepen. Deelnemers kregen psycho-educatie over ADHD gedurende de levenscyclus van de vrouw, emotieregulatie, impulsiviteit, grenzen en veiligheid, triggers en een toekomstgericht programma.

Na de groepstherapie meldden deelnemers verbeterd inzicht in hormonale invloeden en een effectievere regulatie van ADHD- en stemmingsymptomen. Aangepaste verwachtingen volgens de menstruele fase dragen bij aan meer (zelf)acceptatie, een positiever zelfbeeld en verbeterde interpersoonlijke communicatie. Voorzichtige verbeteringen in zowel ADHD- als PMDD-symptomen zijn waargenomen bij vrouwen die de groep hebben voltooid. De groep blijft zich ontwikkelen op basis van ontvangen feedback en zal in de toekomst meer aandacht besteden aan eetgedrag en slaappatronen op verschillende momenten in de cyclus. Ook werken zij toe naar het includeren van een farmacotherapeutische benadering in de groep.

20:35 – 20:40 – korte pauze

20:40 – 21:35 uur Karen Vertessen – Farmacologische behandeling van ADHD bij kinderen en  jongeren: een wetenschappelijk onderbouwde aanpak

Er bestaan veel zorgen over het gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD, en met name over methylfenidaat. Karen Vertessen werkt als kinder- en jeugdpsychiater en promoveerde op het onderwerp: ‘From research to Clinical Care: Optimizing Medication Strategies for ADHD’. In deze meeting zal stilgestaan worden bij het belang van een zorgvuldige manier van instellen van ADHD medicatie en de nood aan adequate monitoring bij langdurig gebruik. Hierbij wordt de focus gelegd op een haalbare integratie in de klinische praktijk. Op deze manier kan voorkomen worden dat kinderen onnodig met medicatie worden behandeld en dat als medicatie gunstige effecten heeft, de juiste effectieve dosering wordt

Aanmelding
U kunt u uiterlijk 13 maart 2024 inschrijven via het online inschrijfformulier.


Accreditatie
wordt aangevraagd bij FGZPt, V&VN, K&J/OG, VSR, NVK en NVVP.


Graag zien we je online op 14 maart 2024!