Skip to main content

Homeopathie is een booming industrie. In de US wordt geschat dat er 1,2 miljard dollar wordt uitgegeven aan homeopathische middelen, gebruikt door ongeveer 5 miljoen volwassenen en 1 miljoen kinderen.

Tot op heden zijn er echter nauwelijks RCT’s verschenen om effectiviteit en veiligheid aan te tonen

Door Rotella e.a. is er in 2020 een  meta-analyse verschenen in Journal of Clinical Psychopharmacology waarbij er slechts 9 RCT’s werden gevonden die voldeden aan de eisen om mee te kunnen doen aan het onderzoek en waarbij de effectiviteit en veiligheid van homeopathische middelen is onderzocht bij psychiatrische stoornissen

Bij alleen 2 RCT’s  werd daarbij ook gekeken naar de effectiviteit bij ADHD (n=99). Bij geen enkel onderzoek bleek er een significant effect

De auteurs geven daarbij ook aan dat waarschijnlijk als gevolg van publicatie bias er ook geen betrouwbare schatting gemaakt kan worden van de effectiviteit omdat er een groter aantal studies noodzakelijk is. Bij de onderzoeken die bekend zijn via de website ClinicalTrails.gov zijn er maar 46% gepubliceerd binnen 2 jaar nadat het onderzoek was afgerond en bij deze onderzoeken bleek eveneens dat 25% hun primaire uitkomstmaten hadden gewijzigd. De resultaten van de huidige meta-analyse zijn waarschijnlijk niet betrouwbaar omdat er sprake zal zijn geweest van ‘selectieve publicatie’ .

De auteurs concluderen dan ook dat het verbazingwekkend is dat er zo weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van homeopathische middelen en dat op basis van hun meta-analyse er geen relevante effect is op de symptomen van ADHD. Er zou dus op basis van ethische gronden niet door clinici moeten worden geadviseerd om homeopathische middelen te gebruiken omdat ze zowel voor de patiënt als voor gezondheidszorg hoge kosten met zich meebrengen. Alleen als er voldoende en betrouwbare bewijs is voor de effectiviteit van dergelijke middelen zou het aangeraden kunnen worden

Francesco Rotella,  Ph.D., MD, Emanuele Cassioli, MD, Andrea Falone, MD, Valdo Ricca, MD, andEdoardoMannucci, MD, “Homeopathic Remedies in Psychiatric Disorders: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials,” Journal of clinical psychopharmacology (2020),40 (3) 269-275, https://doi.org/10.1097/JCP.0000000000001196.

Dion Leiblum

Dion Leiblum

Bestuurslid