Deelname 62e Netwerkmeeting ADHD Netwerk (Webinar) – 13 oktober 2022

25,00

Graag nodigen wij ADHD Netwerkers, collega’s en andere professionele belangstellenden uit voor de 62e Netwerkmeeting.

Leden kunnen gratis inschrijven, hiervoor dient u eerst in te loggen. Ben je een professionele geïnteresseerde word dan lid of neem eenmalig deel voor € 25,-.

 

Datum: donderdag 13 oktober 2022

Programma

19.30 – 19.40 uur       Inleiding door Dion Leiblum, vice voorzitter

19.40 – 20.35 uur       Michel Nelwan en Elizabeth Manders Breinen zonder grenzen

20.35 – 21.30 uur       Ravian Wettstein – ADHD en emotieregulatie

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende verenigingen: NVVP, NVK, FGZPt, NIP 1e lijns, NIP K&J/OG, VSR, V&VN. Gewoonlijk worden 2 of 3 punten per deelname toegekend,  afhankelijk van de tijdsduur van de bijeenkomst (2 of 3 uur). Bij dit webinar wordt deelname tussentijds en na afloop getoetst.

Categorieën: ,

Aanmelding deelname: inschrijven mogelijk tot uiterlijk 12 oktober a.s.

 

Datum                                    : donderdag 13 oktober 2022
Tijd                                         : 19.30 – 21.30 uur
Online inschrijving             : uiterlijk 12 oktober a.s. via het online inschrijfformulier of stuur een e-mail naar info@adhdnetwerk.nl

💪Vrij toegankelijk voor leden.
👉 
Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 75/ € 100 p/j (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 25.

—-

Ivm accreditatie worden tijdens en na afloop van deze livestream poll- en toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 

Programma

19.30 – 19.40 uur       Inleiding door Dion Leiblum, vice voorzitter

19.40 – 20.35 uur       Michel Nelwan en Elizabeth Manders Breinen zonder grenzen

Achter de optelsom van kenmerken die we ADHD noemen, gaat vaak een hele wereld van neurocognitieve bijzonderheden schuil. En mensen met (en zonder) ADHD kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen in hun manier van informatieverwerking. De huidige inzichten vanuit de neuropsychologische literatuur spreken van multiple pathway modellen van ADHD oftewel neurodiversiteit.

Naast de verschillen tussen mensen, is ook duidelijk geworden dat verschillende structuren binnen een zich ontwikkelend brein elkaar wederzijds beïnvloeden in die ontwikkeling. Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie, komen zeer vaak voor samen met ADHD, geven hun eigen dynamiek in het functioneren en zijn nog altijd een blinde vlek in de hulpverlening aan volwassenen. In deze bijdrage wordt besproken hoe deze twee concepten zijn gerelateerd aan klinische voorbeelden en worden geïllustreerd met ervaringen uit de praktijk.

Met deze presentatie willen Michel Nelwan (klinisch neuropsycholoog bij de kinder- en jeugdkliniek het Erasmus Medisch Centrum Sophia) en Elizabeth Manders (Neurodiversiteitscoach) leden informeren over neurodiversiteit en de hoge mate van co-morbiditeit van leerstoornissen binnen de cliëntenpopulatie en samen zoeken naar praktische oplossingen.

20.35 – 21.30 uur          Ravian Wettstein – ADHD en emotieregulatie

Sinds de DSM-III classificeert men de symptomen en beperkingen die voortkomen uit ADHD onder in drie kernsymptomen; Hyperactiviteit/impulsiviteit en onoplettendheid. Veel van de voorkomende beperkingen en comorbide psychiatrische stoornissen bij ADHD voor zowel kinderen, adolescenten en volwassenen zijn echter niet goed te verklaren vanuit deze drie kernsymptomen maar wel vanuit emotionele impulsiviteit en een verstoorde emotieregulatie op uitlokkende gebeurtenissen.

Ravian Wettstein is in 2019 begonnen als arts-onderzoeker bij ADHDcentraal en in 2020 als promovendus aan het AMC, afdeling klinische farmacologie. In zijn presentatie zal hij een overzicht geven hoe deze ontregelde emotionele entiteiten een centrale en belangrijke rol spelen in het ontstaan van comorbide psychiatrische stoornissen, en bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen.

 

Graag tot 13 oktober a.s.

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVVP, NVK, NIP-Eerstelijns, FGZPt, NIP K&J/OG, VSR en V&VN.