GEANNULEERD – Netwerkmeeting (Jaarbeurs) – 25 november

25,00

Helaas is de  59e Netwerkmeeting op 25 november moeten komen te vervallen.

Klik hier om het programma te bekijken.

Categorie:

Helaas

Tot haar grote spijt heeft het bestuur van het ADHD Netwerk de beslissing moeten nemen om de geplande Netwerkmeeting op 25 november a.s. te annuleren.
Door de nieuwe coronamaatregelen kan onze beoogde bijeenkomst in de Jaarbeurs op donderdagavond 25 november a.s. niet plaatsvinden.
Digitaal aanbieden blijkt ook geen optie omdat twee van de drie sprekers hebben aangegeven dat hun presentatie te interactief is en dat het bovendien belangrijk is dat ‘mensen zich door de ruimte kunnen bewegen.’
Onze intentie is u dit waardevolle programma alsnog integraal in de Jaarbeurs aan te bieden in 2022.
Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht.

Programma – geannuleerd

17.30 – 18.00 uur       Aanmelding, koffie en broodjes

18.00 – 18.15 uur       Inleiding door Els van den Ban, voorzitter ADHD Netwerk

18.15 – 19.00 uur       Wouter Staal – Psychische kwetsbaarheid, ontwikkeling en veerkracht
Psychische kwetsbaarheid en veerkracht verschillen per individu. Om psychopathologie in ontwikkelingsperspectief te plaatsen, is inzicht in de normale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling over de levensloop van groot belang. Variatie in psychische kwetsbaarheid op populatieniveau maakt dat de systemen in de GGZ soms onvoldoende aansluiten bij de behoefte. Voor diegenen met een gemiddelde kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van psychopathologie is de omgevingscontext een belangrijke factor. De omgevingscontext kan ook bepalen in hoeverre gedrag opgevat wordt binnen een ziekte concept of misschien meer als verschil tussen mensen wordt opgevat. Ook is de mate van veerkracht een belangrijk aspect. Veerkracht kent een aantal kernprincipes, waarvan wellicht de belangrijkste is dat veerkracht iets is wat mogelijk trainbaar is.
Wouter Staal is hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het RadboudUMC en Karakter Universitair Centrum en bijzonder hoogleraar Autisme aan de Faculteit Sociale Wetenschappen in Leiden. Zijn onderzoek is gericht op de verbinding tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk en heeft een focus op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder autisme.

19.00 – 19.15 uur       Pauze

19.15 – 20.45 uur       Sarah Durston en Sander Werkhoven – Labels bij kinderen
Binnen het strategische thema Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht houden Sarah Durston en Sander Werkhoven zich samen met een groep interdisciplinaire onderzoekers bezig met het fenomeen ‘labelling’, oftewel het toekennen van diagnostische (DSM) classificaties aan individuen, en in het bijzonder aan zich nog ontwikkelende kinderen. Classificaties zijn nodig om geschikte zorg te krijgen maar er is ook maatschappelijke onrust over de toenemende hoeveelheid labels. Binnen verschillende projecten onderzoeken wij de bedoelde en onbedoelde effecten van labels. We gebruiken benaderingen uit onder andere de psychologie, filosofie, en de linguïstiek.
In deze interactieve dubbelpresentatie zullen Sarah Durston en Sander Werkhoven ingaan op de lopende onderzoeken en middels oefeningen het publiek laten nadenken over het spanningsveld tussen de voordelen en de nadelen van labels.
Sarah Durston is hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de hersenen in het UMC Utrecht. Daarnaast is ze voorzitter van de Stichting Bewustzijn en Wetenschap die beoogt om aandacht te vragen voor de rol van mensen in het creëren van onze werkelijkheid, zoals bij het begrijpen van labels. Sander Werkhoven is universitair docent aan het Ethiek Instituut, onderdeel van het Departement Wijsbegeerte en Religiewetenschappen. Hij werkt op het gebied van de filosofie van geneeskunde en psychiatrie. Samen zijn zij de trekkers van de labelling hub binnen Dynamics of Youth.

20.45 – 21.00 uur       Vragen/discussie