Deelname Netwerkmeeting (Webinar) – 16 september 2021

25,00

Graag nodigen wij ADHD Netwerkers, collega’s en andere professionele belangstellenden uit voor de 58e Netwerkmeeting.

Leden kunnen gratis inschrijven, hiervoor dient u eerst in te loggen. Dus ben je een professionele geïnteresseerde wordt dan lid of neem eenmalig deel voor € 25,-.

 

Datum: donderdag 16 september 2021

Online voordrachten van 19.30 – 21.30 uur

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende verenigingen: NVVP, NVK, ABSG, FGZPt, NIP 1e lijns, NIP K&J/OG, VSR, V&VN. Gewoonlijk worden 2 of 3 punten per deelname toegekend,  afhankelijk van de tijdsduur van de bijeenkomst (2 of 3 uur). Bij dit webinar wordt deelname tussentijds en na afloop getoetst.

Klik hier om het programma te bekijken.

Categorie:

Aanmelding deelname: inschrijven mogelijk tot uiterlijk 15 september a.s.

Gratis voor leden.

Professionele belangstellenden die geen lid van het ADHD Netwerk zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 75/ € 100 p/j (waarvoor 3 Netwerkavonden per jaar) of door je hier aan te melden.

Ivm accreditatie worden tijdens en na afloop van deze livestream poll- en toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers.

Programma

19.30 – 19.35 uur       Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

19.35 – 20.15 uur       Anouck Staff Wat werkt -en bij wie werkt wat- in gedragstherapeutische ouder- en leerkrachttraining voor ADHD 

Gedragstherapeutische ouder- en leerkrachttraining is een effectieve en aanbevolen behandeling voor kinderen met ADHD. Ouders en leerkrachten krijgen in een dergelijke training veelal technieken aangeleerd gericht op het optimaliseren van de situatie waarin gedrag van het kind ontstaat en/of het aanpassen van de gevolgen die op het gedrag volgen. Effectgroottes van deze interventies zijn echter middelmatig en er is weinig kennis over welke technieken effectief zijn. Daarnaast is het nog onduidelijk of bepaalde technieken meer of minder goed werken voor specifieke groepen van kinderen, ouders, leerkrachten of klassen.

Anouck Staff, psycholoog bij Kinderpraktijk Amsterdam, promoveert op het onderzoek naar werkzame elementen in gedragstherapeutische leerkrachttrainingen voor ADHD bij de afdeling Klinische-, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam

Met haar presentatie wil zij een overzicht bieden van de meeste recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de effectiviteit van gedragstherapeutische technieken in ouder- en leerkrachttrainingen voor ADHD.

20.15 – 20.55 uur          Dion Leiblum – Zorgstandaard ADHD 2019: update en praktijkervaringen 

Februari 2019 is de zorgstandaard ADHD 2019 gelanceerd via een regionale nascholing door experts van de NVvP, de NVK (Nederlandse Verenging voor Kinderartsen) en de AJN (Jeugdartsen Nederland). Het doel is om op evidentie gebaseerde informatie te verstrekken aan professionals die betrokken zijn bij de zorg met mensen met ADHD, voor mensen met ADHD zelf en/of naast betrokkenen. Het is een aanvulling en update van onder andere de Multidisciplinaire richtlijn (MDR) van de NVvP 2005 voor kinderen en jongeren en de NHG-standaard uit 2014. Nieuw in de zorgstandaard is dat deze geschreven is voor alle leeftijdsgroepen en een aantal modules (EBRO modules) met NICE (National Institute for Clinical Evidence). Het patiënt- familie perspectief vormt een essentieel onderdeel van de zorgstandaard. 

In zijn presentatie zal Dion Leiblum (jeugd- en kinderpsychiater bij Altrecht) de kernpunten van de zorgstandaard en de huidige praktijkervaringen bespreken. Daarbij zullen ook aanvullingen uit recent onderzoek wat betreft diagnostiek en behandelopties aan de orde komen.

Dion Leiblum is ook lid van het expert team ADHD het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en sinds 2020 bestuurslid van het ADHD Netwerk.

20.55 – 21.35 uur          Tycho Dekkers – ADHD en risicogedrag

Jongeren met ADHD vertonen meer risicogedrag dan leeftijdgenoten zonder ADHD, zoals middelengebruik, onveilige seks, roekeloos gedrag in het verkeer, gokken en excessief sociale media gebruik. In de huidige presentatie worden verschillende potentiële mechanismen besproken die de link tussen ADHD en risicogedrag kunnen verklaren, zoals vatbaarheid voor leeftijdgenoten, betrokkenheid van ouders, en cognitieve beslisstrategieën. Daarnaast wordt stilgestaan bij de implicaties voor de klinische praktijk.

Dr. Tycho Dekkers promoveerde in 2020 cum laude op onderzoek naar risicogedrag bij adolescenten met ADHD. Hij werkt momenteel als Universitair Docent aan de Universiteit van Amsterdam, als onderzoeker bij Accare en als GZ-psycholoog en expertisecoördinator ADHD bij Levvel

Graag tot 16 september 2021.

Met vriendelijke groet,

Els van den Ban,
voorzitter Stichting ADHD Netwerk