Inschrijven 67e Online Netwerkmeeting ADHD Netwerk – 6 juni 2024

40,00

Inschrijven 67e ADHD Netwerkmeeting in de Jaarbeurs


Datum : donderdag 6 juni 2024

Tijd:   18:30 – 21:30 uur

Online inschrijving : Vóór uiterlijk 23 mei 2024 mogelijk via 3 opties:

⭐ Vrij toegankelijk voor leden.
⭐ Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 90,- (artsen)/ € 120,- (VSen/psychologen/e.d.) per jaar (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 40,-.


Ivm accreditatie worden na afloop van deze netwerkmeeting toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 


Programma

18:00 – 18:30 : Inloop met broodjesmaaltijd 

18:30 – 18:40 uur: Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

18:40 – 19:25 uur: Rob Pereira – Kleine doses worden groot

Als medicatie bij ADHD gewenst is dan loopt dit meestal soepel, voordelen worden afgewogen tegen de nadelen. Er zijn behandelaren die uit angst voor bijwerkingen de patiënt tekort doen door een standaard dosis te geven of niet hoger durven te doseren dan een gebruikelijke dosis. Dit leidt tot meer problemen dan nodig is. Ook combinatietherapie kan nuttig zijn. Monitoring blijft te allen tijde belangrijk. De somatische lange termijn effecten zijn nog niet duidelijk maar de sociale effecten van niet geven van optimale medicatie zijn goed bekend. Het doel van deze presentatie is het benadrukken van het belang van goede finetuning van medicatie en het zoeken naar de optimale geïndividualiseerde dosis ook als de off-label is, in samenspraak met de betrokkene.

Rob Pereira is kinderarts, al langere tijd werkzaam in de GGZ, voormalig voorzitter en mede-oprichter van het ADHD netwerk, ex-voorzitter van Impuls en Woortblind, mede auteur van de Zorgstandaard ADHD en de module bijwerkingen ADHD medicatie. Daarnaast is Rob mede onderzoeker FFD en de zoektocht naar biomarkers bij responders, werkzaam in Medisch Centrum /kinderplein Rotterdam. 

19:25 – 19:50 uur: Pauze 

19:50 – 20:35 uur: Emilie van Tetering en Marleen Derkman – Mijn ID van ADHD (protocol psycho-educatie)

In deze presentatie wordt ‘Mijn ID van ADHD’ – het protocol voor psycho-educatie over ADHD gericht op kinderen en jongeren, hun ouders en school – toegelicht.  Dit protocol voorziet in de behoefte om in Nederland op een meer eenduidige en wetenschappelijk onderbouwde wijze psycho-educatie over ADHD te kunnen geven. Daarmee kan dit protocol dienen als uitgangspunt bij de noodzakelijke eerste stap in de behandeling van ADHD. In de presentatie zal stilgestaan worden bij de aanleiding en noodzaak van het protocol en wordt besproken hoe het protocol opgebouwd is. Daarnaast komen een aantal (maatschappelijk) relevante stellingen en discussies aan bod. Doel van de presentatie is om de luisteraar te informeren over het protocol ‘Mijn ID van ADHD’, zodat deze kan beoordelen of het protocol bruikbaar is in de eigen werksituatie. Daarnaast om de luisteraar aan het denken te zetten over enkele relevante (maatschappelijke) discussies rondom ADHD. 

Emilie van Tetering is orthopedagoog en cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. Ze voert diagnostiek en diverse individuele behandelingen uit. Naast haar klinische werk is Emilie bezig met haar promotieonderzoek naar het effect van een leefstijlbehandeling bij kinderen met psychische problematiek en leefstijlproblemen.

Marleen Derkman is GZ-psycholoog en in 2011 gepromoveerd op het onderwerp broer/zusrelaties in de adolescentie. Ze werkt sindsdien in de kinder- en jeugdpsychiatrie en heeft affiniteit met zowel de diagnostiek als de behandeling van kinderen en jongeren met een verscheidenheid aan psychiatrische problemen. 

20:35 – 21:20 uur: Nicole Geschwind – De kracht van positieve emoties: Over hoe we positieve emoties optimaal kunnen inzetten en bevorderen in verandertrajecten.

Nicole Geschwind (assistent professor Maastricht University) vertelt tijdens haar presentatie over positieve emoties en waarom het belangrijk is daar in therapie meer aandacht voor te hebben. Ook vertelt ze over positieve cognitieve gedragstherapie.

De positieve gedragstherapie gaat uit van de kracht van cliënten, waardeert kleine stapjes in het proces en kent een positieve toon die stimulerend is en motiveert tot verandering. In dit webinar vertelt Nicole over haar onderzoek waarin ze ervaringen van cliënten met de positieve en traditionele cognitieve gedragstherapie heeft vergeleken. Nicole legt uit wat positieve CGT is en wat het inhoudt. Met concrete voorbeelden uit de praktijk. Ze neemt je mee in de houding van de therapeut in positieve CGT en bespreekt vragen die tijdens supervisie opkwamen. Daarnaast licht ze haar onderzoek kort toe en laat zien wat cliënten vonden van de focus op positieve emoties en betere momenten. Deelnemers gaan dus met kennis over een positieve CGT naar huis maar steken mogelijk ook wat klinische vaardigheden op.

Sinds 2013 is dr. Nicole Geschwind is universitair docent aan de Universiteit Maastricht, Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen en lid van de onderzoeksgroep ‘Clinical Psychological Science’. Haar functie omvat onderzoek en onderwijs. Tot 2018 omvatte deze functie ook klinisch werk en onderzoek in een centrum gespecialiseerd in de behandeling van stemmingsstoornissen. De ambitie van Geschwind is om bij te dragen aan een beter begrip van de belangrijke functies van positieve emoties voor mentale gezondheid, en om meer aandacht te creëren voor het expliciet inzetten van positieve emoties bij de behandeling van mentale gezondheidsklachten. Samen met Fredrike Bannink ontwikkelde en onderzocht ze een behandelprotocol voor positive cognitieve gedragstherapie.

21:20 – 21:30 uur: Ruimte voor vragen en afronding

Aanmelding
U kunt u tot uiterlijk 23 mei 2024 inschrijven via het online inschrijfformulier of via info@adhdnetwerk.nl


Accreditatie
wordt aangevraagd bij FGZPt, V&VN, K&J/OG, VSR, NVK en NVVP.


Graag zien we je in de Jaarbeurs op 6 juni 2024!

Categorie:

Inschrijven 67e ADHD Netwerkmeeting in de Jaarbeurs


Datum : donderdag 6 juni 2024

Tijd:   18:30 – 21:30 uur

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht

Online inschrijving : Vóór uiterlijk 23 mei 2024 mogelijk via 3 opties:

  • het online inschrijfformulier  of
  • via de website als je inlogt of
  • stuur een e-mail naar info@adhdnetwerk.nl

⭐ Vrij toegankelijk voor leden.
⭐ Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 90,- (artsen)/ € 120,- (VSen/psychologen/e.d.) per jaar (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 40,-.


Ivm accreditatie worden na afloop van deze netwerkmeeting toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 


Programma

18:00 – 18:30 : Inloop met broodjesmaaltijd 

18:30 – 18:40 uur: Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

18:40 – 19:25 uur: Rob Pereira – Kleine doses worden groot

Als medicatie bij ADHD gewenst is dan loopt dit meestal soepel, voordelen worden afgewogen tegen de nadelen. Er zijn behandelaren die uit angst voor bijwerkingen de patiënt tekort doen door een standaard dosis te geven of niet hoger durven te doseren dan een gebruikelijke dosis. Dit leidt tot meer problemen dan nodig is. Ook combinatietherapie kan nuttig zijn. Monitoring blijft te allen tijde belangrijk. De somatische lange termijn effecten zijn nog niet duidelijk maar de sociale effecten van niet geven van optimale medicatie zijn goed bekend. Het doel van deze presentatie is het benadrukken van het belang van goede finetuning van medicatie en het zoeken naar de optimale geïndividualiseerde dosis ook als de off-label is, in samenspraak met de betrokkene.

Rob Pereira is kinderarts, al langere tijd werkzaam in de GGZ, voormalig voorzitter en mede-oprichter van het ADHD netwerk, ex-voorzitter van Impuls en Woortblind, mede auteur van de Zorgstandaard ADHD en de module bijwerkingen ADHD medicatie. Daarnaast is Rob mede onderzoeker FFD en de zoektocht naar biomarkers bij responders, werkzaam in Medisch Centrum /kinderplein Rotterdam. 

19:25 – 19:50 uur: Pauze 

19:50 – 20:35 uur: Emilie van Tetering en Marleen Derkman – Mijn ID van ADHD (protocol psycho-educatie)

In deze presentatie wordt ‘Mijn ID van ADHD’ – het protocol voor psycho-educatie over ADHD gericht op kinderen en jongeren, hun ouders en school – toegelicht.  Dit protocol voorziet in de behoefte om in Nederland op een meer eenduidige en wetenschappelijk onderbouwde wijze psycho-educatie over ADHD te kunnen geven. Daarmee kan dit protocol dienen als uitgangspunt bij de noodzakelijke eerste stap in de behandeling van ADHD. In de presentatie zal stilgestaan worden bij de aanleiding en noodzaak van het protocol en wordt besproken hoe het protocol opgebouwd is. Daarnaast komen een aantal (maatschappelijk) relevante stellingen en discussies aan bod. Doel van de presentatie is om de luisteraar te informeren over het protocol ‘Mijn ID van ADHD’, zodat deze kan beoordelen of het protocol bruikbaar is in de eigen werksituatie. Daarnaast om de luisteraar aan het denken te zetten over enkele relevante (maatschappelijke) discussies rondom ADHD. 

Emilie van Tetering is orthopedagoog en cognitief gedragstherapeut VGCt i.o. Ze voert diagnostiek en diverse individuele behandelingen uit. Naast haar klinische werk is Emilie bezig met haar promotieonderzoek naar het effect van een leefstijlbehandeling bij kinderen met psychische problematiek en leefstijlproblemen.

Marleen Derkman is GZ-psycholoog en in 2011 gepromoveerd op het onderwerp broer/zusrelaties in de adolescentie. Ze werkt sindsdien in de kinder- en jeugdpsychiatrie en heeft affiniteit met zowel de diagnostiek als de behandeling van kinderen en jongeren met een verscheidenheid aan psychiatrische problemen. 

20:35 – 21:20 uur: Nicole Geschwind – De kracht van positieve emoties: Over hoe we positieve emoties optimaal kunnen inzetten en bevorderen in verandertrajecten.

Nicole Geschwind (assistent professor Maastricht University) vertelt tijdens haar presentatie over positieve emoties en waarom het belangrijk is daar in therapie meer aandacht voor te hebben. Ook vertelt ze over positieve cognitieve gedragstherapie.

De positieve gedragstherapie gaat uit van de kracht van cliënten, waardeert kleine stapjes in het proces en kent een positieve toon die stimulerend is en motiveert tot verandering. In dit webinar vertelt Nicole over haar onderzoek waarin ze ervaringen van cliënten met de positieve en traditionele cognitieve gedragstherapie heeft vergeleken. Nicole legt uit wat positieve CGT is en wat het inhoudt. Met concrete voorbeelden uit de praktijk. Ze neemt je mee in de houding van de therapeut in positieve CGT en bespreekt vragen die tijdens supervisie opkwamen. Daarnaast licht ze haar onderzoek kort toe en laat zien wat cliënten vonden van de focus op positieve emoties en betere momenten. Deelnemers gaan dus met kennis over een positieve CGT naar huis maar steken mogelijk ook wat klinische vaardigheden op.

Sinds 2013 is dr. Nicole Geschwind is universitair docent aan de Universiteit Maastricht, Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen en lid van de onderzoeksgroep ‘Clinical Psychological Science’. Haar functie omvat onderzoek en onderwijs. Tot 2018 omvatte deze functie ook klinisch werk en onderzoek in een centrum gespecialiseerd in de behandeling van stemmingsstoornissen. De ambitie van Geschwind is om bij te dragen aan een beter begrip van de belangrijke functies van positieve emoties voor mentale gezondheid, en om meer aandacht te creëren voor het expliciet inzetten van positieve emoties bij de behandeling van mentale gezondheidsklachten. Samen met Fredrike Bannink ontwikkelde en onderzocht ze een behandelprotocol voor positive cognitieve gedragstherapie.

21:20 – 21:30 uur: Ruimte voor vragen en afronding

Aanmelding
U kunt u tot uiterlijk 23 mei 2024 inschrijven via het online inschrijfformulier of via info@adhdnetwerk.nl


Accreditatie
wordt aangevraagd bij FGZPt, V&VN, VSR, K&J/OG, NVK en NVVP.


Graag zien we je in de Jaarbeurs op 6 juni 2024!