Inschrijven 66e Online Netwerkmeeting ADHD Netwerk – 14 maart 2024

40,00

66e ADHD Netwerkmeeting via webinar


Datum : donderdag 14 maart 2024

Tijd:   19:30 – 21:30 uur

Online inschrijving : Vóór uiterlijk 13 maart via het online inschrijfformulier , via de website als je inlogt of stuur een e-mail naar info@adhdnetwerk.nl

⭐ Vrij toegankelijk voor leden.
⭐ Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 90,- (artsen)/ € 120,- (VSen/psychologen/e.d.) per jaar (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 40,-.

 


Ivm accreditatie worden na afloop van deze netwerkmeeting toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 


Programma

19:30 – 19:40 uur Inleiding door Petra Eichelsheim, bestuurslid

19:40 – 20:35 uur-  Dora Wynchank en Maxime de Jong – Vrouwen met ADHD behandelen: Een case study van de eerste twee behandelgroepen voor vrouwen met ADHD en symptomen van PMDD (premenstruele dysfore stoornis).

In de dagelijkse praktijk van de behandeling van vrouwen met ADHD is nog te weinig aandacht voor de (reproductieve) hormoonfluctuaties (menstruatiecyclus, zwangerschap en menopauze). Terwijl duidelijk is dat de hormonale veranderingen de ADHD symptomen en de bijbehorende stemmigsstoornissen beïnvloeden. Om dit verder te onderzoeken is door het ISP ADHD team (kenniscentrum ADHD Den Haag van PsyQ) een behandelgroep ontworpen en opgericht. Speciaal voor vrouwen met ADHD. De behandelgroep is een combinatie van psycho-educatie, monitoren van de cyclus, ADHD symptomen, slaap en stemming.

Dora, psychiater bij PsyQ, zal in deze workshop ons een beschrijving geven van de opzet van de groep. Ook zal zij de eerste resultaten en ervaringen van de deelnemers van de eerste twee behandelgroepen met ons delen.

20:35 – 20:40 – korte pauze

20:40 – 21:35 uur Karen Vertessen – Farmacologische behandeling van ADHD bij kinderen en  jongeren: een wetenschappelijk onderbouwde aanpak

Er bestaan veel zorgen over het gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD, en met name over methylfenidaat. Karen Vertessen werkt als kinder- en jeugdpsychiater en promoveerde op het onderwerp: ‘From research to Clinical Care: Optimizing Medication Strategies for ADHD’. In deze meeting zal stilgestaan worden bij het belang van een zorgvuldige manier van instellen van ADHD medicatie en de nood aan adequate monitoring bij langdurig gebruik. Hierbij wordt de focus gelegd op een haalbare integratie in de klinische praktijk. Op deze manier kan voorkomen worden dat kinderen onnodig met medicatie worden behandeld en dat als medicatie gunstige effecten heeft, de juiste effectieve dosering wordt

Aanmelding
U kunt u uiterlijk 13 maart 2024 inschrijven via het online inschrijfformulier.


Accreditatie
wordt aangevraagd bij FGZPt, V&VN, K&J/OG, VSR, NVK en NVVP.


Graag zien we je online op 14 maart 2024!

Categorieën: ,

Inschrijven 66e ADHD Netwerkmeeting via webinar


Datum : donderdag 14 maart 2024

Tijd:   19:30 – 21:30 uur

Online inschrijving : Vóór uiterlijk 13 maart mogelijk via 3 opties:

⭐ Vrij toegankelijk voor leden.
⭐ Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 90,- (artsen)/ € 120,- (VSen/psychologen/e.d.) per jaar (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 40,-.


Ivm accreditatie worden na afloop van deze netwerkmeeting toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 


Programma

19:30 – 19:40 uur Inleiding door Petra Eichelsheim, bestuurslid

19:40 – 20:35 uur-  Dora Wynchank en Maxime de Jong – Vrouwen met ADHD behandelen: Een case study van de eerste twee behandelgroepen voor vrouwen met ADHD en symptomen van PMDD (premenstruele dysfore stoornis).

In de dagelijkse praktijk van de behandeling van vrouwen met ADHD is nog te weinig aandacht voor de (reproductieve) hormoonfluctuaties (menstruatiecyclus, zwangerschap en menopauze). Terwijl duidelijk is dat de hormonale veranderingen de ADHD symptomen en de bijbehorende stemmigsstoornissen beïnvloeden. Om dit verder te onderzoeken is door het ISP ADHD team (kenniscentrum ADHD Den Haag van PsyQ) een behandelgroep ontworpen en opgericht. Speciaal voor vrouwen met ADHD. De behandelgroep is een combinatie van psycho-educatie, monitoren van de cyclus, ADHD symptomen, slaap en stemming.

Dora, psychiater bij PsyQ, zal in deze workshop ons een beschrijving geven van de opzet van de groep. Ook zal zij de eerste resultaten en ervaringen van de deelnemers van de eerste twee behandelgroepen met ons delen.

20:35 – 20:40 – korte pauze

20:40 – 21:35 uur Karen Vertessen – Farmacologische behandeling van ADHD bij kinderen en  jongeren: een wetenschappelijk onderbouwde aanpak

Er bestaan veel zorgen over het gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD, en met name over methylfenidaat. Karen Vertessen werkt als kinder- en jeugdpsychiater en promoveerde op het onderwerp: ‘From research to Clinical Care: Optimizing Medication Strategies for ADHD’. In deze meeting zal stilgestaan worden bij het belang van een zorgvuldige manier van instellen van ADHD medicatie en de nood aan adequate monitoring bij langdurig gebruik. Hierbij wordt de focus gelegd op een haalbare integratie in de klinische praktijk. Op deze manier kan voorkomen worden dat kinderen onnodig met medicatie worden behandeld en dat als medicatie gunstige effecten heeft, de juiste effectieve dosering wordt

Aanmelding
U kunt u uiterlijk 13 maart 2024 inschrijven via het online inschrijfformulier.


Accreditatie
wordt aangevraagd bij FGZPt, V&VN, K&J/OG, VSR, NVK en NVVP.


Graag zien we je online op 14 maart 2024!