Deelname 64e Netwerkmeeting ADHD Netwerk (Jaarbeurs) – 15 juni 2023

40,00

Graag nodigen wij ADHD Netwerkers, collega’s en andere professionele belangstellenden uit voor de 64e Netwerkmeeting.

 

Datum                                    : donderdag 15 juni 2023
Tijd                                         : 18:00 – 21:00 uur
Online inschrijving             : uiterlijk 8 juni a.s. via het online inschrijfformulier of stuur een e-mail naar info@adhdnetwerk.nl

⭐ Vrij toegankelijk voor leden.
⭐ Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 90,- (artsen)/ € 120,- (VSen/psychologen/e.d.) per jaar (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 40,-.

Ivm accreditatie worden na afloop toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 


 

Programma 

18:00 – 18:15 Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

18:15 – 19:00 uur Denise Bijlenga – Alle dagen heel druk, vermoeid en slaperig

Slaap-waakproblemen komen zeer veel voor bij mensen met ADHD. Andersom komen klinisch relevante ADHD symptomen ook vaak voor bij mensen die in slaapcentra worden gezien. Chronische slaap-waakproblemen en de typische ADHD symptomen (aandachtsproblemen en impulsiviteit/hyperactiviteit) komen vaak samen voor, en kunnen elkaar onderhouden en versterken. Van de mensen die voor diagnostiek bij een slaapcentrum komen in verband met overmatige slaperigheid (hypersomnolentie), heeft ongeveer één derde al een ADHD-diagnose in de voorgeschiedenis.  In deze presentatie wordt ingegaan op de relatie tussen verschillende soorten slaap-waakproblemen en ADHD; wordt uitgelegd hoe er kan worden gescreend op de meest voorkomende slaapproblemen; en hoe de behandeling van de slaapproblemen eruit kan zien.

Dr. Denise Bijlenga is psycholoog en somnoloog (slaapdeskundige) en senior onderzoeker bij het Slaap-Waakcentrum van SEIN in Heemstede. Daar doet ze onderzoek naar de mentale gezondheid bij patiënten met centrale hypersomnolentie stoornissen, zoals narcolepsie. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar slaapstoornissen bij volwassenen met ADHD, wat ze meer dan 10 jaar heeft gedaan bij PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen in Den Haag.

19:00 – 19:15 uur Pauze

19:15 – 20:00 uur Sebastiaan Dovis – Begrijp ADHD  

Hoe kinderen en jongeren met ADHD zich gedragen is voor de meeste hulpverleners wel bekend. Waarom zij de neiging hebben om zich zo te gedragen is voor velen echter minder bekend. Toch is deze kennis een voorwaarde om kinderen en jongeren met ADHD en hun systeem goede voorlichting en begeleiding te kunnen bieden. In deze deelsessie bespreekt dr. Sebastiaan Dovis waarom kinderen en jongeren met ADHD zich gedragen zoals zij zich gedragen en hoe u deze kennis kunt toepassen in de praktijk. Doel van deze presentatie is het beter begrijpen dat veel ADHD gedrag een functie heeft, een vorm van coping is om onderliggende tekorten te compenseren. 

Dr. Sebastiaan Dovis is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en is werkzaam bij het FACT en de polikliniek van GGZ instelling Youz in Zaandam. Eerder, na zijn wetenschappelijke promotie (met ADHD als focus), was hij werkzaam als onderzoeker en docent bij de afdeling klinische ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft 22 nationale en internationale publicaties op zijn naam staan m.b.t. ADHD.

20:00 – 20:45 Patricia van Wijngaarden – Impulsief, avontuurlijk  maar vooral kwetsbaar  –  meisjes/vrouwen met ADHD

Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD komen veel voor maar worden helaas ook regelmatig gemist. Vooral bij een gestructureerde/passende omgeving kunnen symptomen lang gemaskeerd blijven. Pas tijdens de puberteit/adolescentiefase, wanneer er meer een beroep wordt gedaan op eigen kunnen, ontstaan vaak pas de problemen. Bij meisjes en vrouwen is dit probleem van onderdiagnostiek nog vele malen groter.  Daarnaast zijn ze gevoeliger voor hormonale schommelingen. Ze hebben vaker PMS klachten en last van depressies. Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op welke factoren een rol spelen bij deze onderdiagnostiek ( zoals bijvoorbeeld invloed van gender op ontwikkeling en ontstaan van psychopathologie en genderverschillen in stressresponse) evenals de rol van hormonen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Doel van deze presentatie is om kennis te vergroten over genderverschillen in het ontstaan van psychopathologie, in het bijzonder ADHD bij vrouwen- versus mannenrol en het effect van hormonen bij vrouwen met ADHD. 

Patricia van Wijngaarden is boegbeeld en senior onderzoeker bij het top GGZ centrum SCOS( specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen) Dimence en heeft diverse publicaties op het gebied van ADHD bij meisjes en vrouwen.

20:45 – 21:00 Tijd voor vragen

 

Aanmelding
U kunt u uiterlijk 8 juni a.s. inschrijven via het online inschrijfformulier. Graag zien we u in de Jaarbeurs op donderdag 15 juni!
Accreditatie wordt aangevraagd bij FGZPt, V&VN, K&J/OG, VSR, NVK en NVVP.

Gewoonlijk worden 2 of 3 punten per deelname toegekend,  afhankelijk van de tijdsduur van de bijeenkomst (2 of 3 uur)

Categorieën: ,

Aanmelding deelname: inschrijven mogelijk tot uiterlijk 8 juni a.s.

 

Datum : donderdag 15 juni 2023

Plaats : Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht

Tijd en zaal: : Open vanaf 17:30 uur, voordrachten van 18:00 – 21:00 uur

Online inschrijving : Vóór uiterlijk 8 juni a.s. via het online inschrijfformulier  of stuur een e-mail naar info@adhdnetwerk.nl

 

⭐ Vrij toegankelijk voor leden.
⭐ Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 90,- (artsen)/ € 120,- (VSen/psychologen/e.d.) per jaar (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 40,-.

—-

Ivm accreditatie worden na afloop van deze netwerkmeeting toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 

Programma

18:00 – 18:15 Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

18:15 – 19:00 uur Denise Bijlenga – Alle dagen heel druk, vermoeid en slaperig

Slaap-waakproblemen komen zeer veel voor bij mensen met ADHD. Andersom komen klinisch relevante ADHD symptomen ook vaak voor bij mensen die in slaapcentra worden gezien. Chronische slaap-waakproblemen en de typische ADHD symptomen (aandachtsproblemen en impulsiviteit/hyperactiviteit) komen vaak samen voor, en kunnen elkaar onderhouden en versterken. Van de mensen die voor diagnostiek bij een slaapcentrum komen in verband met overmatige slaperigheid (hypersomnolentie), heeft ongeveer één derde al een ADHD-diagnose in de voorgeschiedenis.  In deze presentatie wordt ingegaan op de relatie tussen verschillende soorten slaap-waakproblemen en ADHD; wordt uitgelegd hoe er kan worden gescreend op de meest voorkomende slaapproblemen; en hoe de behandeling van de slaapproblemen eruit kan zien. 

Dr. Denise Bijlenga is psycholoog en somnoloog (slaapdeskundige) en senior onderzoeker bij het Slaap-Waakcentrum van SEIN in Heemstede. Daar doet ze onderzoek naar de mentale gezondheid bij patiënten met centrale hypersomnolentie stoornissen, zoals narcolepsie. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar slaapstoornissen bij volwassenen met ADHD, wat ze meer dan 10 jaar heeft gedaan bij PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen in Den Haag.

19:00 – 19:15 uur Pauze

19:15 – 20:00 uur Sebastiaan Dovis – Begrijp ADHD  

Hoe kinderen en jongeren met ADHD zich gedragen is voor de meeste hulpverleners wel bekend. Waarom zij de neiging hebben om zich zo te gedragen is voor velen echter minder bekend. Toch is deze kennis een voorwaarde om kinderen en jongeren met ADHD en hun systeem goede voorlichting en begeleiding te kunnen bieden. In deze deelsessie bespreekt dr. Sebastiaan Dovis waarom kinderen en jongeren met ADHD zich gedragen zoals zij zich gedragen en hoe u deze kennis kunt toepassen in de praktijk. Doel van deze presentatie is het beter begrijpen dat veel ADHD gedrag een functie heeft, een vorm van coping is om onderliggende tekorten te compenseren. 

Dr. Sebastiaan Dovis is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en is werkzaam bij het FACT en de polikliniek van GGZ instelling Youz in Zaandam. Eerder, na zijn wetenschappelijke promotie (met ADHD als focus), was hij werkzaam als onderzoeker en docent bij de afdeling klinische ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft 22 nationale en internationale publicaties op zijn naam staan m.b.t. ADHD.

20:00 – 20:45  Patricia van Wijngaarden – Impulsief, avontuurlijk  maar vooral kwetsbaar  –  meisjes/vrouwen met ADHD

Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD komen veel voor maar worden helaas ook regelmatig gemist. Vooral bij een gestructureerde/passende omgeving kunnen symptomen lang gemaskeerd blijven. Pas tijdens de puberteit/adolescentiefase, wanneer er meer een beroep wordt gedaan op eigen kunnen, ontstaan vaak pas de problemen. Bij meisjes en vrouwen is dit probleem van onderdiagnostiek nog vele malen groter.  Daarnaast zijn ze gevoeliger voor hormonale schommelingen. Ze hebben vaker PMS klachten en last van depressies. Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op welke factoren een rol spelen bij deze onderdiagnostiek ( zoals bijvoorbeeld invloed van gender op ontwikkeling en ontstaan van psychopathologie en genderverschillen in stressresponse) evenals de rol van hormonen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Doel van deze presentatie is om kennis te vergroten over genderverschillen in het ontstaan van psychopathologie, in het bijzonder ADHD bij vrouwen- versus mannenrol en het effect van hormonen bij vrouwen met ADHD. 

Patricia van Wijngaarden is boegbeeld en senior onderzoeker bij het top GGZ centrum SCOS( specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen) Dimence en heeft diverse publicaties op het gebied van ADHD bij meisjes en vrouwen.

20:45 – 21:00 Tijd voor vragen

 

Aanmelding
U kunt u uiterlijk 8 juni a.s. inschrijven via het online inschrijfformulier. Graag zien we je in de Jaarbeurs op donderdag 15 juni!
Accreditatie wordt aangevraagd bij FGZPt, V&VN, K&J/OG, VSR, NVK en NVVP.