62e Netwerkmeeting (webinar) – 13 oktober 2022

25,00

Met veel plezier nodigt het ADHD Netwerk u uit voor de 62e Netwerkmeeting – met 2 sprekers via livestream

Datum: donderdag 13 oktober 2022 
Tijd:     19.30 – 21.30 uur

Met veel plezier nodigt het ADHD Netwerk u uit voor de 62e Netwerkmeeting – met 2 sprekers via livestream

Datum: donderdag 13 oktober 2022 
Tijd: 19.30 – 21.30

Aanmelding deelname: tot uiterlijk 12 oktober via het online inschrijfformulier of via de mail: info@adhdnetwerk.nl

Gratis voor leden (eerst inloggen als lid)

Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 75/ € 100 p/j (waarvoor 3 Netwerkavonden)

​Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à € 25

Programma

19.30 – 19.40 uur       Inleiding door Els van den Ban, voorzitter ADHD Netwerk

19.40 – 20.35 uur       Michel Nelwan – Breinen zonder grenzen

Achter de optelsom van kenmerken die we ADHD noemen, gaat vaak een hele wereld van neurocognitieve bijzonderheden schuil. En mensen met (en zonder) ADHD kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen in hun manier van informatieverwerking. De huidige inzichten vanuit de neuropsychologische literatuur spreken van multiple pathway modellen van ADHD. Een andere termdie door cliënten soms gehanteerd wordt is neurodiversiteit. Deze ideeën hebben mogelijk klinische relevantie, omdat het de hulpverlener en de client mogelijk maakt om samen te gaan zoeken naar sterke en zwakke kanten. Hiermee ontstaat inzicht in mogelijke oplossingsstrategieën voor dagelijkse moeilijkheden.

Naast de verschillen tussen mensen, is ook duidelijk geworden dat verschillende structuren binnen een zich ontwikkelend brein (en daarmee ook de cognitieve functies) elkaar wederzijds beïnvloeden in die ontwikkeling. In de ontwikkeling zijn die structuren dus niet zo begrensd als we wellicht wel zouden denken. Dit gegeven geeft een (deel)verklaring voor de hoge mate van co-morbiditeit binnen de groep mensen met ADHD. Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie, komen zeer vaak voor samen met ADHD, geven hun eigen dynamiek in het functioneren en zijn nog altijd een blinde vlek in de hulpverlening aan volwassenen. In deze webinar worden deze twee concepten uitgelegd, gerelateerd aan klinische voorbeelden en geïllustreerd met ervaringen uit de praktijk.

20.35 – 21.30 uur    Ravian Wettstein – ADHD en emotieregulatie

Sinds de DSM-III classificeren we de symptomen en beperkingen die voortkomen uit ADHD onder in drie kernsymptomen; Hyperactiviteit/impulsiviteit en onoplettendheid. Veel van de voorkomende beperkingen en comorbide psychiatrische stoornissen bij ADHD voor zowel kinderen, adolescenten en volwassenen zijn echter niet goed te verklaren vanuit deze drie kernsymptomen maar wel vanuit emotionele impulsiviteit en een verstoorde emotieregulatie op uitlokkende gebeurtenissen. Tijdens dit webinar krijgt u een overzicht te zien hoe deze ontregelde emotionele entiteiten een centrale en belangrijke rol spelen in het ontstaan van comorbide psychiatrische stoornissen, en bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen.

Wij hopen u allen online te zien op 13 oktober 2022!

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVVP, NVK, NIP-Eerstelijns, FGZPt, NIP K&J/OG, VSR en V&VN.

Met vriendelijke groet,

Els van den Ban,
voorzitter Stichting ADHD Netwerk