Contactgegevens:

Website: https://adhdnetwerk.nl
E-mail: info@adhdnetwerk.nl
KVK nr: 34284656

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ADHD Netwerk verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres: indien je ons mailt, een contactformulier invult, je inschrijft voor de nieuwsbrief of registreert op het forum
 • NAW-gegevens: indien je deze verstrekt, bijvoorbeeld bij registratie van deelname aan een Livestream of congres, bij registratie van het lidmaatschap
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, een reactie op het forum
 • Bankrekeningnummer: voor de financiële administratie bij afname van diensten
 • IP-adres (geanonimiseerd): indien je een vraag instuurt via het contactformulier of gebruik maakt van de reactie op het forum

Wij zullen te allen tijde proberen te voorkomen dat NAW gegevens online worden gepubliceerd op www.adhdnetwerk.nl, mits er expliciete toestemming is deze wel te delen (bijvoorbeeld als auteur bij een blog).

Persoonsgegevens die wij niet verwerken

Op de website www.adhdnetwerk.nl bestaat de mogelijkheid vragenlijsten en checklists in te vullen en op te slaan. Deze zijn enkel voor eigen gebruik, de gegevens en resultaten worden door Stichting ADHD Netwerk niet opgeslagen. Momenteel maakt het ADHD Netwerk alleen gebruik van vragenlijsten ter beoordeling van de nascholingsactiviteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ADHD Netwerk kan – wanneer deze actief met ons gedeeld worden – de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Informatie met betrekking tot je geestelijke en/of lichamelijke gezondheid wordt niet vermeld of wordt alleen met jouw nadrukkelijke toestemming vermeld.

Gebruik van reactie

Als je gebruikt maakt van het forum is jouw IP-adres en/of e-mailadres nooit zichtbaar voor medewerkers van stichting ADHD Netwerk. Het IP-adres en e-mailadres wordt versleuteld opgeslagen in het systeem. Deze processen vinden plaats in een extern, voor ADHD Netwerk niet toegankelijk systeem.
Het IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen om bij te kunnen houden hoe vaak een zelfde persoon gebruik maakt van onze diensten, en/of om een blokkade in te stellen bij herhaaldelijk schenden van de algemene voorwaarden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting ADHD Netwerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Beantwoorden van vragen gesteld via e-mail of het contactformulier
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Registratie voor het forum
 • Het afhandelen van een donatie aan Stichting ADHD Netwerk
 • Het afhandelen van een ingestuurde blog
 • Registeren gebruik van diensten (reactie op blog)

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting ADHD Netwerk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting ADHD Netwerk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ADHD Netwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Berichten via een contactformulier: 1 maand
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving
 • Betalingsgegevens: 1 jaar
 • Berichten op het forum: tot wederopzegging lidmaatschap forum
 • Chatgesprekken: 6 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ADHD Netwerk verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies

Stichting ADHD Netwerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van content van andere partijen. Bijvoorbeeld door video’s vanuit Youtube te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kun je via een link naar een andere website worden verwezen. Deze content van derden kan cookies gebruiken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting ADHD Netwerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@adhdnetwerk.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouwverzoek . Stichting ADHD Netwerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting ADHD Netwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met info@adhdnetwerk.nl.