Skip to main content

Het bestuur van het ADHD Netwerk is op zoek naar een nieuw bestuurslid met professionele betrokkenheid bij ADHD nu Dinemarie Teunissen, jeugdarts, het bestuur na acht jaar gaat verlaten waarin zij enorm heeft bijgedragen aan werkzaamheden binnen het bestuur. We danken haar hiervoor zeer hartelijk! 

We nodigen graag iedereen uit – een behandelaar vanuit elke discipline die lid is van het ADHD Netwerk –  om te reageren.

Wat kun je verwachten:

– een ontspannen sfeer in een bestuur met collega’s van verschillende disciplines, die vanuit heel Nederland samenwerken om het ADHD Netwerk verder uit te bouwen als krachtig (kennis)platform voor professionals, die ADHD een warm hart toedragen

– een bestuur dat gemotiveerd is om samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties die zich inzetten op het gebied van ADHD

We zoeken iemand die hier graag een bijdrage aan wil leveren.

Tijdsinvestering:

– ons bestuur vergadert 3 keer per jaar rondom een ADHD Netwerk meetingavond (online in maart, fysiek in de Jaarbeurs in juni en online in oktober). Met periodes plannen we extra online vergaderingen tussen door (in januari, mei, augustus en november).

– tussen de vergaderingen door hebben we af en toe overleg per app of mail over actuele vragen

– 2 keer per jaar ben je een maand “Vraagbaak”: je beantwoordt vragen van leden per mail. Hierbij word je ondersteund door onze management assistent en zo nodig je collega bestuursleden. 

– 2 per jaar verzorg je een korte samenvatting van een zelf gekozen boeiend artikel over een onderwerp gerelateerd aan ADHD, dat op onze website wordt geplaatst

– totale tijdsinvestering voor deze 2 bovenstaande activiteiten ca. 1-2 uur per maand

 

Vergoeding:

– reiskosten woonplek- Jaarbeurs worden vergoed 

 

Procedure:

– Graag jouw brief met motivatie en kort CV opsturen naar info@adhdnetwerk.nl vóór 21 april 2024.

– Je wordt uitgenodigd voor een online kennismakingsgesprek met de sollicitatiecommissie (ca. 30 min.)

 

Een betaalde functie bij een farmaceutische organisatie kan niet verenigd worden met het bestuurslidmaatschap