Skip to main content

Het is eindelijk zover. Oktober 2021 is de volledige informatie betreffende ADHD op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie geactualiseerd met de huidige State of the Art, Evidence, Expert en Experience based kennis. Na meer dan een jaar intensief samenwerken met de diverse deelnemers van de Expert Groep ADHD is het gelukt om aan de hand van de huidige vernieuwde richtlijnen, de zorgstandaard ADHD 2019 en kennis en ervaring van diverse deskundigen in het land informatie te actualiseren wat betreft de aspecten die een rol spelen bij de diagnostiek, de behandeling zowel niet-medicamenteus als medicamenteus . Er wordt veel informatie gegeven over wat ADHD is, wat voor persoonlijke en maatschappelijke gevolgen het heeft voor mensen die ADHD hebben. Wat kan het beste gedaan worden om de diagnostiek zo helder mogelijk te krijgen. Welke vragenlijsten/interviews worden geadviseerd, waarvoor bestaat de beste evidentie en welke behandelmogelijkheden bestaan er per levensfase. De zorgstandaard 2019 wordt hierbij als leidraad gebruikt aangevuld met (medicamenteuze) behandelmogelijkheden indien de  standaard interventies tot onvoldoende verbetering leiden. Er wordt op de website duidelijk aangegeven waarop de adviezen zijn gebaseerd, met links naar andere websites en literatuur zodat men het zelf nog eens kan nalezen.

Kortom een zeer waardevol overzicht voor iedereen die betrokken is bij de behandeling of zorg heeft voor een jongeren met ADHD problematiek

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/adhd/

De Expertgroep bestaat uit:

Nanda Rommelse (Hoogleraar  Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen Karakter en Radboud UMC),  Barbara van den Hoofdakker (klinisch psycholoog, manager inhoudelijke zaken, Senior onderzoeker, Accare) Patrick de Zeeuw (GZ-psycholoog i.o. Klinisch Psycholoog, Altrecht Jeugd Utrecht), Marjolein Luman (Onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam) Dion Leiblum (Kinder- en Jeugdpsychiater Altrecht Jeugd Utrecht),  Els van den Ban (Kinder- en jeugdpsychiater en directeur behandelzaken, Karakter Overijssel), Saskia van der Oord (Hoogleraar, klinisch psycholoog, KU Leuven), Annemiek Wisse (Verpleegkundig Specialist en coördinator ADHD poli, Youz)

Dion Leiblum

Dion Leiblum

Bestuurslid