Skip to main content

Heeft bepaalde voeding invloed op ADHD symptomen? Waarom is er een nieuwe behandeling nodig, want medicatie heeft toch goed effect?
In toenemende mate is er vraag naar behandeling van ADHD zonder medicijnen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aanpassen van voeding door middel van een dieet effectief kan zijn bij de behandeling van ADHD. In een eerder onderzoek lieten 60% van de kinderen die een dieetbehandeling kregen een sterke vermindering ADHD symptomen zien. Echter, zijn deze effecten van een dieetbehandeling alleen op de korte termijn aangetoond. In het TRACE-project onderzoeken wij of een dieetbehandeling voor ADHD ook effectief is op de lange termijn. Ook onderzoeken we of een dieetbehandeling als vast onderdeel van de behandeling aangeboden kan worden binnen de GGZ. In dit onderzoek gaan we de effectiviteit van twee in potentie effectieve dieetbehandelingen onderzoeken in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aanpassen van voeding d.m.v. een dieet op de korte termijn effectief kan zijn bij de behandeling van ADHD. In het huidige project onderzoeken wij of een dieetbehandeling voor ADHD ook effectief is op de lange termijn en of een dieetbehandeling ook als vast onderdeel van de behandeling aangeboden kan worden binnen de GGZ. Het doel van de studie is de lange termijn effectiviteit na te gaan van twee in potentie effectieve dieetbehandelingen in vergelijking met de gebruikelijke zorg.

Wij willen de volgende vragen beantwoorden:

  • Bij welke kinderen is een dieet werkzaam, en bij welke kinderen de gebruikelijke zorg?
  • Hoe is de werkzaamheid van een dieet na 1 jaar?
  • Hoe kunnen we verklaren dat de behandeling effectief is?
  • Welke kosten brengt deze behandeling met zich mee?

We zullen 220 kinderen vragen deel te nemen. De deelnemers krijgen ofwel de gebruikelijke zorg ofwel een dieet als behandeling aangeboden. Alle deelnemers worden 1 jaar lang gevolgd om nauwkeurig in kaart te brengen hoe het met ze gaat. Dit biedt ook de mogelijkheid de effectiviteit in kaart te brengen van de reguliere zorg die geboden wordt. Naast de standaard vragenlijsten zal er een breed scala aan metingen worden gedaan om vast te stellen bij wie een dieet werkt, waarom en hoe goed het vol te houden is

Om dit doel te bereiken werken Karakter, Triversum, Accare en het RIVM samen op dit project.

Update mei 2021:
We hebben het beoogde aantal deelnemers behaald.  Het vervolg van de studie:

Wat gaan we met alle data doen van de 225 deelnemers? Ons hoofddoel is om de korte termijn (na 5 weken) en lange termijn (na 1 jaar) effecten op ADHD en emotieregulatie van de dieetbehandelingen in kaart te brengen. Werkt één van de diëten misschien beter of zijn ze allebei even effectief? Is het haalbaar om zo’n dieet een jaar lang te volgen? Weegt dat op tegen de effecten? En hoe staat dit in verhouding met de gebruikelijke zorg? Ook vinden we het belangrijk om de volwaardigheid van de voeding in kaart te brengen. Daarnaast kijken we naar voorspellers: wat maakt dat een kind kan profiteren van een dieetbehandeling. Ligt dat mogelijk aan de ernst van de ADHD symptomen? Of bijvoorbeeld aan de volwaardigheid van de voeding voor start van het dieet? Kortom: nog veel vragen te beantwoorden!

We hopen dit najaar (2021) de resultaten van de korte termijn effecten te kunnen delen. Volgend jaar (2022) zullen de resultaten van de lange termijn effecten beschikbaar zijn. Ook hopen we dan inzicht te hebben in wat de resultaten betekenen voor het behandelaanbod bij kinderen met ADHD!

 

karakteraccaretriversumrivmHorizon 2020newbrainnutrition logo

.

Derk Birnie

Derk Birnie

Vice-voorzitter ADHD Netwerk