Skip to main content

Uit recent onderzoek gepubliceerd in JAMA Network juni 2021 lijkt er sprake van een  verlaagd risico bij kinderen met ADHD en externaliserende symptomen bij gebruik van medicatie. Het is bekend dat ADHD in combinatie met externaliserend gedrag een verhoogd risico geeft op suïcide.

De onderzoekers, Shoval e.a.,  hebben getracht in kaart te brengen of er een associatie is tussen suïcidale ideaties (gedachtes) en suïcidepogingen met het gebruik van ADHD medicatie en externaliserend gedrag. In deze cohort studie werden associaties onderzocht, gebruik makend van gegevens cross-sectioneel en gedurende 1 jaar longitudinaal,  in de periode van 2016-2019 op basis van data van de Adolescent Brain Cognitive development Study (ABCD). De ABDC studie betreft een cohort van een groot aantal kinderen in de US tussen de leeftijd van 9-11 jaar.

Er werd gekeken naar hoofd en interacterende associaties van externaliserende symptomen (hyperactieve ADHD symptomen, ODD en CD symptomen) en ADHD medicatie (methylfenidaat, amfetamine derivaten, a2-agonisten en atomoxetine)

Gegevens werden meegenomen van 11878 kinderen (gemiddelde leeftijd 9,9; 6196 jongens (52.5%), 8805 blank (74,1%). Bij start van het onderzoek werden 1006 kinderen (8,5%) behandeld met ADHD medicatie en bij 1040 kinderen (8,8%) werd melding gemaakt van suïcidaliteit in het verleden of heden. Externaliserend gedrag bestond op hyperactieve ADHD symptomen, oppositioneel opstandig en conduct disorder symptomen. Patiënten met meer externaliserende symptomen gebruik maken van ADHD medicatie werden geassocieerd met een lager risico op suïcidaliteit. Patiënten met meer externaliserend gedrag die geen medicatie gebruikten hadden een verhoogd risico op suïcidaliteit

De associatie met medicatie bleef zelfs wanneer verstorende variabelen werden meegenomen, inclusief risico en beschermende factoren voor suïcidaliteit in de ABCD studie en werd gerepliceerd in een 1 jaar longitudinale follow-up. Diverse statistische methodieken werden gebruikt waarbij deelnemers met een groot aantal externaliserende symptomen zonder gebruik en met gebruik van medicatie, bevestigden dat ADHD medicatie een verlaagd risico geeft op suïcidaliteit

Conclusie: de auteurs concluderen dan ook dat ADHD medicatie geassocieerd is met een lagere risico op suïcidaliteit bij kinderen met een substantieel aantal externaliserende gedragssymptomen en meegenomen kan worden bij preventieve maatregelen om het risico op suïcidaal gedrag bij jongeren te doen verminderen

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2780600

Dion Leiblum

Dion Leiblum

Bestuurslid