Skip to main content

Tot maart 2021 moesten mensen met de diagnose ADHD die voor het eerst een rijbewijs willen aanvragen, eerst medisch gekeurd worden – wat verplicht is volgens Europese regelgeving – en daarna een rij test doen bij het CBR. Nederland was overigens het enige land in Europa waar de rij test nog verplicht was. Dit heeft vragen opgeroepen over nut en noodzaak van de verplichte rij test.

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister van I en W gekeken naar nut en noodzaak van de verplichte rij test. Uit cijfers van het CBR blijkt dat 84% van de rijexamenkandidaten met ADHD bij die test rijgeschikt wordt verklaard. Als die groep vooraf onderscheiden kan worden, hoeft niet iedereen met ADHD de rij test te doen. Volgens de Gezondheidsraad is de medische keuring door een psychiater een effectieve manier om mensen met ADHD die een verhoogde kans hebben op onveilig rijgedrag te onderscheiden van mensen met ADHD die dat niet hebben. De raad adviseert daarom om de verplichte rij test voor alle rijexamenkandidaten met ADHD te laten vervallen en het CBR de mogelijkheid te bieden om op basis van het rapport van de keurend psychiater te beoordelen of een aanvullende rij test nodig is.

Op 18 maart 2021 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het advies van de Gezondheidsraad overgenomen en is dus alleen een onderzoek bij een psychiater nodig om de rijgeschiktheid te beoordelen. Als er geen twijfel is over de rijgeschiktheid kan de kandidaat deelnemen aan het examen. De vereniging Impulsenwoortblind heeft zich nadrukkelijk ingespannen om de verplichte rij test af te schaffen. Mede dankzij hun bemiddeling is enkele jaren geleden ook de verplichte 3 jaarlijkse rijbewijskeuring afgeschaft. Overigens gelden voor kandidaten bij wie autisme is geclassificeerd dezelfde regels als voor kandidaten met ADHD.

Ter verduidelijking vermelden wij hier  ook nog de toelichting van het CBR omtrent het onderwerp: ADHD-behandeling gestaakt voor je 16e jaar ?

Het CBR heeft een toelichting gemaakt bij de vraag ‘Heeft u ADHD/ADD?’ op de Gezondheidsverklaring. Voor mensen die vanaf nu de nieuwe Gezondheidsverklaring (GV) invullen is hiermee de onduidelijkheid weggenomen, aldus het CBR:

Heeft u ADHD of ADD?
“Vul ja in als u de diagnose ADHD of ADD op dit moment heeft. Vul nee in als u de diagnose als kind kreeg, maar als de behandeling voor uw 16e verjaardag is gestaakt. Een arts heeft dan gezegd dat er geen behandeling meer nodig is. U heeft geen klachten meer en u gebruikt geen medicijnen. Twijfelt u? Dan adviseren we u om eerst te overleggen met uw huisarts.”

 

https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/vanaf-1-april-rijtest-bij-adhdadd-alleen-op-advies-psychiater.htm

 

https://impulsenwoortblind.nl/belangenbehartiging/rijbewijs-en-adhd/rijtest-voor-adhd-niet-langer-meer-verplicht/

Derk Birnie

Derk Birnie

Vice-voorzitter ADHD Netwerk