Skip to main content

Op donderdagavond 16 maart heeft het ADHD Netwerk de 63e netwerkmeeting via livestream op locatie in Utrecht georganiseerd.

Programma

19.30 – 19.40 uur       Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

19.40 – 20.35 uur       Wouter Staal – Psychische gesteldheid
Kinderen en jongeren in Nederland maken zich grote zorgen over hun mentaal welzijn, gelijke kansen en het klimaat. Binnen de groep kinderen en jongeren die psychische problemen ervaren, geeft het gevoel continu zichtbaar te zijn en beoordeeld te worden op school, maar vooral ook in sociale media, een extra hoeveelheid stress. De boodschap dat iemand het zelf in de hand heeft om succes te hebben in het leven, gecombineerd met de gedachte dat talent maximaal benut moet
worden, lijkt een rol te spelen in de sterk gegroeide aantallen verwijzingen naar de jeugd GGZ.

De norm van wat als afwijkend gedrag wordt gezien lijkt smaller te zijn geworden, waarbij er een accent ligt op mogelijke afwijkingen aan kinderen en jongeren zelf en niet zozeer de context waarin kinderen en jongeren zich bevinden. Een belangrijke opdracht aan de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) is dan ook om te helpen om een meer realistisch perspectief aan te brengen wat betreft gedragsvariatie. Dit betekent o.a. dat de KJP kennis over psychische kwetsbaarheden veerkracht niet alleen moet worden ingezet voor kinderen en jongeren die onder behandeling zijn binnen de jeugd-GGZ, maar ook dat deze kennis moet worden ingezet t.b.v. amplitie (versterken), preventie, triage en consultatie. In deze lezing zal worden ingegaan op de begrippen psychische kwetsbaarheid en veerkracht en hoe deze geoperationaliseerd kunnen worden in de praktijk. ADHD kent een variabele kwetsbaarheid met overgang naar normaal variatie, conform de gauss verdeling van
generieke psychische kwetsbaarheid.

Prof. dr. Wouter Staal is hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Radboudumc en bijzonder hoogleraar op het gebied van autisme aan de faculteit sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij is daarnaast voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zijn onderzoek is translationeel, van genetisch onderzoek en neuro-imaging tot neurocognitieve studies en interventie studies en heeft een focus op neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen. Hij is tevens hoofdopleider bij Karakter, de grootste opleidingsorganisatie voor kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland.

Bekijk hier de presentatie terug:

Presentatie Wouter Staal.pptx

Interessant artikel (ADHD is associated with migraine: a systematic review and meta-analysis) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28905127/

20.35 – 21.30 uur   Gerard Alderliefste – Lange termijn gevolgen van
partydrugs

Zo’n 4 % van partydrugs gebruikers houdt persisterende klachten na het stoppen. Het betreft symptomen die naast de angststoornis in te delen zijn bij de relatief onbekende diagnoses: HPPD (Hallucinogen Persisting Perception Disorder), VSS (Visual Snow Syndrome) en DPS (drug-induced depersonalisatie-derealisatiestoornis). Ervaringen van het LMSP (Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs), een uniek partydrugsspreekuur in NL dat draait sinds 2008 worden gedeeld met het gehoor. ADHD komt vaak voor in de populatie van het LMSP. Daarnaast gaat ADHD gaat vaker gepaard met drugsgebruik dan gemiddeld en kan ADHD het beloop van herstel beïnvloeden. Drs. Gerard Alderliefste is verslavingsarts bij Brijder sinds 1992. Hij is daar 14 jaar werkzaam op methadonposten met heroïne- en polydrugsverslaafden en verzorgt er onderwijs voor medewerkers. Vanaf 2008 runt hij onder Brijder Jeugd het LMSP, waar aanhoudende klachten na partydrugsgebruik zijn specialisatie worden. Daarbij verschijnt hij regelmatig als specialist op televisie (RTL Late Night, Spuiten&Slikken, radio en pers en geeft hij talloze lezingen).. Duizenden drugs gerelateerde vragen (vnl. farmacologische interacties) worden
beantwoord op www.drugsinfoteam.nl. Bijdragen volgen aan zes wetenschappelijke publicaties. Verder is Gerard professioneel muzikant.

Bekijk hier de presentatie terug:

Presentatie Gerard Alderliefste.pptx