Skip to main content

Doel van het onderzoek

In het ROAD onderzoek worden baby’s waarvan minstens één biologische ouder ADHD heeft samen met hun ouders gevolgd, vanaf de zwangerschap tot aan 6 jarige leeftijd.

ROAD heeft als doel om vroege signalen van ADHD goed in kaart te brengen. Wanneer beter bekend is wat risico- en beschermende factoren zijn voor het ontwikkelen van ADHD, kan dit richting geven aan interventies om de ernst van de symptomen en/of nadelige gevolgen ervan te verminderen.

Korte achtergrond:

Een diagnose ADHD wordt meestal gegeven als een kind op de basisschool zit, maar ouders hebben vaak al eerder in de gaten dat de ontwikkeling van hun kind anders loopt dan die van andere kinderen. Wat de vroege signalen van ADHD zijn is onvoldoende bekend.
Om de vroege signalen beter te kunnen herkennen, zullen we onder andere naar erfelijkheid kijken. ADHD is sterk erfelijk bepaald en komt veel voor binnen families, hierdoor is er een kans dat kinderen van ouders met ADHD zelf ook ADHD ontwikkelen.

Lang niet alle kinderen die een ouder met ADHD hebben, krijgen zelf ook ADHD en niet alle kinderen ervaren evenveel ADHD symptomen. De omgeving heeft daarom waarschijnlijk ook een invloed op de mate waarin kinderen ADHD symptomen ervaren. ROAD zal daarom ook een groot aantal omgevingsfactoren meenemen in het onderzoek.

De ROAD studie is onderdeel van de TRAILS-NEXT studie. TRAILS-NEXT volgt kinderen van deelnemers die al sinds 2001-2004 meedoen op dezelfde wijze als ROAD dat doet. ROAD is specifiek gericht op een nieuwe groep (aankomende) ouders met ADHD en hun kinderen, die nog niet aan TRAILS-NEXT meedoen. Omdat ROAD onderdeel is van TRAILS-NEXT worden de onderzoeksgegevens voor beide studies gebruikt.

Als u mee wilt doen aan het onderzoek, kunt u zich opgeven via dit formulier. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u mailen naar info@vroegherkenningadhd.nl. Een onderzoeksmedewerker zal in beide gevallen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Dion Leiblum

Dion Leiblum

Bestuurslid