Skip to main content

Sinds 1 april 2021 is een Keuzehulp ADHD voor professionals beschikbaar. Het is een praktische vertaling van de zorgstandaard ADHD naar een eenvoudig toepasbare vragenlijst (circa 10 vragen die de professional alleen of samen met de patiënt kan invullen). Het advies komt direct in beeld, en volgt de zorgstandaard ADHD.

Els van den Ban

Els van den Ban

Voorzitter ADHD Netwerk