Skip to main content

Maastricht University zoekt voor 2 onderzoeken/projecten personen die zijn gediagnosticeerd met ADHD/ADD of individuen die niet gediagnosticeerd zijn met ADHD maar wel ADHD symptomen ervaren die het dagelijks functioneren
in de weg staan, en daarom vermoeden te voldoen aan de ADHD diagnostische criteria.

1.Onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelingen voor Attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD).

Doel
Wij zijn onderzoekers van de Universiteit Maastricht en willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan
een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelingen voor Attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD). ADHD kan worden behandeld met voorgeschreven medicatie, maar ook met
bijvoorbeeld gedragstherapie. Sommige patiënten ervaren voordelen, negatieve effecten of beide.
Naast voorgeschreven medicatie of gedragstherapie zoeken sommige patiënten op eigen initiatief
andere vormen van behandeling (bijvoorbeeld middelen, supplementen en/of activiteiten) om hun
ADHD-symptomen te verlichten. We zijn geïnteresseerd in de effectiviteit van al deze soorten
behandelingen en hun negatieve effecten.

Doelgroep:
Als u minstens 16 jaar oud bent, de diagnose ADHD hebt gekregen of als u ernstige ADHD-symptomen
ervaart die u belemmeren in uw dagelijks leven, bent u welkom om deel te nemen.

Vrijwillige deelname en tijd om te beslissen
Deze brief geeft informatie die u in staat stelt om te beslissen over deelname of niet. Neem de tijd om
het zorgvuldig te lezen en overweeg volledig vrijwillige deelname. U hebt het recht om u op elk moment
uit het onderzoek terug te trekken, zonder negatieve gevolgen.

Procedure
Deelname omvat het invullen van een online vragenlijst die in totaal ongeveer 25 minuten zal duren. In
deze online vragenlijst wordt u gevraagd om wat algemene informatie over uzelf te geven (leeftijd,
geslacht, geboorteland, nationaliteit, beroep of dagelijks beroep en hoogste opleidingsniveau).
Vervolgens vragen we of u ooit door een therapeut of psychiater bent gediagnosticeerd voor bepaalde
problemen. Vervolgens wordt u gevraagd om vragen te beantwoorden over uw ADHD symptomen en
welbevinden, gevolgd door vragen over standaard behandelingen die u hebt geprobeerd en
behandelingen die u hebt geprobeerd buiten medische aanbevelingen om, op eigen initiatief. Er wordt
gevraagd of u deze behandelingen effectief vond in het verlichten van uw symptomen en of u negatieve
effecten hebt ervaren. Tot slot vragen we u wat u denkt dat in de toekomst door ons onderzocht zou
moeten worden, om ons inzicht te geven in hoe u zich geholpen en gehoord zou voelen door
onderzoekers.

Risico’s en ongemakken
Er zijn geen risico’s of ongemakken verbonden aan deelname aan dit onderzoek.

Voordelen

Er zijn geen directe voordelen of beloning voor deelname aan dit onderzoek

Privacy
Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Onderzoeksgegevens kunnen worden gepubliceerd
en hergebruikt in ander onderzoek, maar alleen op zo'n manier dat ze niet naar u te herleiden zijn.
Dit betreft de volgende gegevens:

Demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, dagelijks beroep, opleidingsniveau), geschiedenis van
diagnoses, subjectief welbevinden, subjectieve ernst van ADHD-symptomen, soorten behandelingen die
in het verleden zijn geprobeerd, ervaren negatieve effecten geassocieerd met de behandelingen en
beoordelingen van de effectiviteit van de behandelingen.

Contact details:

Eline Haijen (study coordinator)
Email: fpn-pim_p143@maastrichtuniversity.nl of e.haijen@maastrichtuniversity.nl
Tel: +3143 3883517
Dr. Kim Kuypers (responsible researcher)
Email: k.kuypers@maastrichtuniversity.nl
Tel: +3143 3881902

Dit onderzoek is ethisch getoetst en goedgekeurd door de Ethische Commissie Psychologie en
Neurowetenschappen (ERCPN), Universiteit Maastricht, ERCPN-Reference Code: 261_143_12_2022

 

2. Onderzoek naar effecten van conventioneel voorgeschreven ADHD medicatie,
zoals Methylfenidaat of Elvanse, op emotieregulatie en empathie bij volwassenen met ADHD/ADD.

Doel
Met dit project willen we de effecten onderzoeken van conventioneel voorgeschreven ADHD medicatie,
zoals Methylfenidaat of Elvanse, op emotieregulatie en empathie bij volwassenen met ADHD/ADD.
Emotieregulatie en empathie zijn twee processen die belangrijk zijn voor gezond emotioneel en sociaal
functioneren. Emotieregulatie is het vermogen om je eigen emoties te reguleren en te beheersen en
empathie is het vermogen om mee te voelen met anderen en het perspectief van anderen te begrijpen.
De reden voor het onderzoek beschreven in deze informatiebrief is dat bestaande behandelingen met
medicatie zoals Methylfenidaat of Elvanse effectief zijn in het aanpakken van ADHD symptomen voor
sommige mensen, maar niet voor iedereen. Kenmerkende ADHD symptomen zijn onder andere
aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit, maar ook andere problemen zoals emotieregulatie
of sociale problemen worden vaak ervaren en deze kunnen leiden tot functionele beperkingen in het
leven. Ons team wil onderzoeken of het emotioneel en sociaal functioneren van ADHD/ADD-patiënten
wordt beïnvloed na gebruik van conventionele medicatie in vergelijking met daarvoor.

Selectie deelnemers

Ons project zal zich richten op volwassenen die gediagnosticeerd zijn met ADHD/ADD, of individuen die
niet gediagnosticeerd zijn met ADHD maar wel ADHD symptomen ervaren die het dagelijks functioneren
in de weg staan, en daarom vermoeden te voldoen aan de ADHD diagnostische criteria. ADHD/ADD is
een van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen wereldwijd, gekenmerkt door problemen in
aandacht, rusteloosheid en/of impulsiviteit die niet bij de leeftijd passen.
We zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in individuen die geen standaard medicatie (bijv.
Methylfenidaat of Elvanse) gebruiken voor ADHD/ADD, maar wel van plan zijn om dit type medicatie te
gaan gebruiken. We zijn ook geïnteresseerd in mensen die geen ADHD medicatie gebruiken en dat ook
niet van plan zijn, deze mensen zullen dienen als controlegroep om te zien hoe hun emotieregulatie en
empathie zich ontwikkelt in de loop van de tijd zodat dit vergeleken kan worden met de mensen die wel
voorgeschreven medicatie gebruiken.
Waarom volwassenen?
Vroeger werd gedacht dat patiënten deze problemen ontgroeiden. Nu weten we dat ongeveer 65% van
de patiënten ook op volwassen leeftijd ADHD/ADD symptomen ervaart, waarvan 1 op de 7 personen
problemen ervaart met het beheersen van zijn/haar gedrag en emoties. Deze symptomen leiden tot
verstoringen in het dagelijks functioneren van de patiënt en zijn/haar omgeving.

Vrijwillige deelname en tijd om te beslissen
Deze brief geeft informatie om u in staat te stellen te beslissen over deelname of niet. Neem de tijd om
het zorgvuldig te lezen en overweeg volledig vrijwillige deelname. U hebt het recht om u op elk moment
uit het onderzoek terug te trekken, zonder negatieve gevolgen.

Procedure
Als deelnemert vult u drie online vragenlijsten in. Omdat we willen testen wat de effecten zijn van
conventionele ADHD medicatie op emotieregulatie en empathie, zullen we metingen doen op baseline
en twee en vier weken na de start van de studie. Elke vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. Alle
vragenlijsten zijn in het Engels.
Baseline en volgende metingen
Het is de bedoeling dat je debaseline invult tussen 1 en 3 dagen voordat je begint met het innemen van
ADHD medicatie. We zullen deze meting gebruiken als nulmeting waarmee we de volgende metingen
zullen vergelijken. Als u geen voorgeschreven ADHD-medicatie gebruikt of van plan bent te gaan
gebruiken, kunt u op elk moment met het onderzoek beginnen. De twee volgende metingen vinden
plaats twee en vier weken nadat u de baseline heeft ingevuld. In deze drie metingen beantwoord u
vragen over uw ADHD/ADD symptomen, emotieregulatie en empathie. Daarnaast vragen we u in de
eerste meting wat demografische informatie, zoals je leeftijd en of u gediagnosticeerd bent met ADHD.
Als de tweede of derde meting plaatsvindt op dagen dat u van plan was ADHD-medicatie in te nemen,
moet u de vragenlijsten invullen voordat u de medicatie inneemt. Dit is nodig om de metingen te
vergelijken met de nulmeting.

Risico’s en mogelijke ongemakken
Er zijn geen risico’s verbonden aan uw deelname aan dit onderzoek.

Voordelen

Er zijn geen directe voordelen verbonden aan uw deelname aan dit onderzoek.

Privacy

Persoonlijke gegevens en onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk opgeslagen.
Dit betreft de volgende gegevens:
– Demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, werkstatus, opleidingsniveau, woonplaats)
– Ernst ADHD symptomen
– Gezondheidsgerelateerde gegevens (bijv. (geschiedenis van) diagnose)
Onderzoeksgegevens kunnen worden gepubliceerd en hergebruikt in ander onderzoek, maar alleen op
zo'n manier dat ze niet naar u te herleiden zijn.
Tijdens het aanmeldingsproces vragen we om uw e-mailadres. Dit wordt alleen gebruikt om u de
metingen op de juiste momenten toe te sturen. Het e-mailadres wordt automatisch verwijderd zodra uw
deelname is beëindigd.

Privacyverklaring
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. In dat
geval worden ze indien mogelijk verwijderd. Raadpleeg voor meer informatie over privacy de
verantwoordelijke onderzoeker (zie hieronder), de website (www.maastrichtuniversity.nl/fpn/ercpn
onder Aanvullende informatie), of de Functionaris Gegevensbescherming van de Universiteit Maastricht
via FG@Maastrichtuniversity.nl.

Contactgegevens

Eline Haijen (studiecoördinator)
E-mail: fpn-pim_p122@maastrichtuniversity.nl of e.haijen@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: +3143 388 3517
Kim Kuypers (verantwoordelijke onderzoeker)
E-mail: k.kuypers@maastrichtuniversity.nl

 

Info brief_ADHD behandelingen_Maastricht University_NL
Info brief_ADHD_emotieregulatie empathy_Maastricht University_NL