Skip to main content

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) is een van de meest gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jeugdigen. Effectieve strategieën voor behandeling zijn dan ook zeer belangrijk. Recent onderzoek geeft aan dat sportbeoefening potentieel een gunstig effect kan hebben in het bijzonder bij kinderen met ADHD. Het doel van de review is om systematisch de acute en chronische effecten van cardio- en non-cardio sportbeoefening op een aantal functies bij kinderen met ADHD te analyseren en om dit bij volwassenen eveneens na te gaan.

De literatuur omtrent de invloed van sport beoefening werd systematisch geëvalueerd met betrekking tot de volgende categorieën: type lichamelijke activiteit (cardio versus non-cardio), effect type (acuut versus chronisch) en uitkomst meting (cognitief, gedragsmatig/sociaal emotioneel  en fysiek/neuropsychologisch). Vervolgens werd de methodologische kwaliteit van het artikel geëvalueerd.

Cardio sportbeoefening lijkt een acuut gunstig effect te hebben op verschillende executieve functies (bijvoorbeeld op impulsiviteit), op respons tijd en op verschillende lichamelijke metingen. Positieve chronische effecten van cardio fitness werden gevonden binnen verschillende functies: executieve functies, aandachtsfuncties en gedrag.

De acute en chronische effecten van non cardio sportbeoefening zijn nog niet goed vastgesteld maar ook deze vom van sport lijkt wel een overwegend gunstig effect op dezelfde functies te hebben. Het onderzoek voorziet derhalve in bewijs dat sportbeoefening een veelbelovend alternatief kan vormen, of in elk geval een plaats kan hebben als aanvullende behandeling binnen een multimodale behandeling bij patiënten met ADHD.

Met name cardio fitness of sportbeoefening kan gunstige acute en chronische effecten hebben op een aantal cognitieve, social-emotionele functies alsook op gedrag. Gecontroleerde studies op dit gebied bij kinderen en volwassenen zijn nodig om het gunstige effect van sport bij ADHD definitief vast te stellen.

 

Sweat it out? The effects of physical exercise on cognition and behavior in children and adults with ADHD: a systematic literature review, J Neural Transm (Vienna). 2016 Jul 11. [Epub ahead of print] Den Heijer AE et al.

Derk Birnie

Derk Birnie

Vice-voorzitter ADHD Netwerk