Skip to main content

Voor het eerst is er, bij kinderen met ADHD die het fewfoods-dieet volgden, een verband vastgesteld tussen afname van ADHD en een verhoogde activiteit in een deel van de hersenen. Hoe groter de gedragsverbetering na het dieet, hoe meer activiteit in dit hersendeel te zien was.

Deze belangrijke uitkomst van de BRAIN-studie is nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports ( Correlation between brain function and ADHD symptom changes in children with ADHD following a few-foods diet: an open-label intervention trial)

‘Het is een belangrijke stap in het onderzoek naar voeding en ADHD’, zegt Saartje Hontelez van Wageningen University & Research. ‘We hebben aangetoond dat de subjectieve gedragsobservatie door ouders op een objectieve manier wordt bevestigd door de scans van de hersenen’.

ADHD-symptomen en precuneus activiteit BRAIN-studie

Verschillende delen van het brein zijn betrokken bij ADHD. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een verminderde activatie op treedt tijdens inhibitie waaronder de prefronale cortex , putamen, thalamus, precuneus en de parietale en temporale hersenkwabben (FMR-Imaging Studies of Inhibition and Attention in Attention-deficit/Hyperactivity Disorder). De precuneus is een gebied betrokken bij visuospatiele mechanismen die onder andere bijdragen  aan visuele taken zoals de stop taak.

Bij de 78 van de 79 deelnemende kinderen werd aan het begin en aan het einde van de studie een hersenscan (fMRI) gemaakt. Na de eerste scan volgden de kinderen het fewfoods-dieet: gedurende vijf weken mochten ze alleen een beperkt aantal veilige producten eten. Daarna werd de 2e scan gemaakt. Hontelez: ‘Bij 63% van de kinderen zagen de ouders een grote afname in ADHD-symptomen na het fewfoods-dieet, met een gemiddelde gedragsverbetering van 73%. Deze kinderen voldeden niet meer aan de ADHD-criteria’. Van 53 kinderen waren goede scans beschikbaar op beide tijdpunten (voor en na het dieet). Van 53 kinderen waren twee bruikbare scans beschikbaar. Uit de analyses van deze scans bleek dat de precuneus-activiteit verhoogd was tijdens de 2e scan bij kinderen die gedragsverbeteringen lieten zien na het fewfoods-dieet.

ADHD en voeding
Ongeveer zes procent van de kinderen in Nederland heeft ADHD, een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De symptomen kunnen sterk verminderen als deze kinderen het fewfoods-dieet volgen, ook wel bekend als het RED-dieet. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zestig procent van de kinderen niet meer aan de criteria voor ADHD voldeed na het volgen van dit dieet. Verder onderzoek naar het mechanisme van voeding bij ADHD.Om diagnostisch onderzoek naar ADHD en voeding zo gemakkelijk mogelijk te maken in de praktijk, is het belangrijk om het werkingsmechanisme van voeding beter te begrijpen. Daarom is de BRAIN-studie heel belangrijk.
Wageningen University & Research onderzoekt nu ook de rol van de microbiota (de gezamenlijke bacteriën in de darm), om het werkingsmechanisme van het fewfoods-dieet verder te ontrafelen. Hopelijk kan met die kennis in de toekomst op een eenvoudige manier bepaald worden of ADHD wellicht veroorzaakt wordt door voeding.

 

Dion Leiblum

Dion Leiblum

Bestuurslid

One Comment

  • Bas schreef:

    Interessant onderzoek. Ik houd me vanuit persoonlijke interesse bezig met de invloed van voeding op gezondheid in de brede zin. Ik heb zelf ADD en mijn partner Asperger.
    Ik heb inmiddels al wel het een en ander over het GAPS dieet gelezen en gezien, maar merk dat dit vooral in Engeland en VS besproken word en bijna niet in het Nederlands. Zijn er hier mensen bekend met GAPS en wordt dit ook meegenomen in dit onderzoek?