Skip to main content

Voor veel ADHD-medicatie is in het buitenland een officiële verklaring nodig, bijvoorbeeld omdat sommige medicatie onder de Opiumwet valt. Een medicijnenpaspoort of medicatieoverzicht is dan niet voldoende. Als men geen verklaring bij zich heeft, kan dat problemen geven aan de grens of tijdens de reis. Het CAK zet een stempel op de medicijnverklaring (legaliseren verklaring voor medicijnen die onder de Nederlandse Opiumwet vallen). Hiermee is duidelijk dat uw medicijnverklaring van een bevoegde instantie komt. En zo kunt u de verklaring gebruiken in het buitenland.

Lisdexamfetaminedimesylaat: meestal Engelstalige medicijnverklaring van het CIBG nodig

Lisdexamfetaminedimesylaat valt niet onder de Opiumwet*. Maar in de meeste andere landen wordt het wel aangemerkt als ‘controlled substance’. Daarom geldt het advies om een Engelstalige medicijnverklaring (Medical Certificate) mee te geven wanneer uw patiënt met lisdexamfetaminedimesylaat naar het buitenland gaat (tenzij de desbetreffende ambassade aangeeft dat dit niet nodig is). Deze verklaring moet door de behandelaar worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens laat de patiënt de medicijnverklaring goedkeuren door het CIBG (uitvoeringsorgaan van het ministerie van VWS). Dat is gratis en kan per post of persoonlijk in Den Haag. Na ontvangst en goedkeuring stuurt het CIBG de gestempelde verklaring binnen 5 werkdagen retour.

Echter staat er zowel in de brochures als op de website een onjuist adres vermeld voor de indiening van de verklaring. Let op: de verklaring dient niet naar het vermelde adres in Den Haag te worden verzonden, maar naar het volgende adres:

BIG-register
t.a.v. afdeling Bevestiging BIG-registratie
Postbus 3173
6401 DR Heerlen

 

 

 

Bron: Aandachtvooradhd
Bron: het CAK