Skip to main content

Op 13 oktober organiseerde het ADHD Netwerk de 62e netwerkmeeting via livestream op locatie van ADHD Centraal. Bekijk/lees hier ook beide presentaties slides terug!

Als eerst spraken Michel Nelwan en Elizabeth Manders over “Breinen zonder grenzen”

Achter de optelsom van kenmerken die we ADHD noemen, gaat vaak een hele wereld van neurocognitieve bijzonderheden schuil. En mensen met (en zonder) ADHD kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen in hun manier van informatieverwerking. De huidige inzichten vanuit de neuropsychologische literatuur spreken van multiple pathway modellen van ADHD oftewel neurodiversiteit.

Naast de verschillen tussen mensen, is ook duidelijk geworden dat verschillende structuren binnen een zich ontwikkelend brein elkaar wederzijds beïnvloeden in die ontwikkeling. Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie, komen zeer vaak voor samen met ADHD, geven hun eigen dynamiek in het functioneren en zijn nog altijd een blinde vlek in de hulpverlening aan volwassenen. In deze bijdrage wordt besproken hoe deze twee concepten zijn gerelateerd aan klinische voorbeelden en worden geïllustreerd met ervaringen uit de praktijk.

Met deze presentatie wilden Michel Nelwan (klinisch neuropsycholoog bij de kinder- en jeugdkliniek het Erasmus Medisch Centrum Sophia) en Elizabeth Manders (Neurodiversiteitscoach) leden informeren over neurodiversiteit en de hoge mate van co-morbiditeit van leerstoornissen binnen de cliëntenpopulatie en samen zoeken naar praktische oplossingen.

Bekijk hier de sheets van de presentatie terug van Michel en Elizabeth (in 2 delen):

Presentatie Michel Nelwan en Elizabeth Manders_deel 1
Presentatie Michel Nelwan en Elizabeth Manders_deel 2_

Na deze presentatie vertelde Ravian Wettstein tijdens zijn presentatie over “ADHD en emotieregulatie”

Sinds de DSM-III classificeert men de symptomen en beperkingen die voortkomen uit ADHD onder in drie kernsymptomen; Hyperactiviteit/impulsiviteit en onoplettendheid. Veel van de voorkomende beperkingen en comorbide psychiatrische stoornissen bij ADHD voor zowel kinderen, adolescenten en volwassenen zijn echter niet goed te verklaren vanuit deze drie kernsymptomen maar wel vanuit emotionele impulsiviteit en een verstoorde emotieregulatie op uitlokkende gebeurtenissen.

Ravian Wettstein is in 2019 begonnen als arts-onderzoeker bij ADHDcentraal en in 2020 als promovendus aan het AMC, afdeling klinische farmacologie. In zijn presentatie gaf hij een overzicht geven hoe deze ontregelde emotionele entiteiten een centrale en belangrijke rol spelen in het ontstaan van comorbide psychiatrische stoornissen, en bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen.

Bekijk hier de sheets van de presentatie terug van Ravian:

 

Presentatie Ravian Wettstein_13 oktober