Skip to main content

De oudervereniging Balans heeft in het afgelopen jaar een nieuwe website ontwikkeld: het is een mooie overzichtelijke website geworden waar ouders uitgebreide informatie over alle leer- en ontwikkelingsstoornissen kunnen vinden. De website is bedoeld om ouders te ondersteunen op het gebied van ouderschap, opvoeding, passend onderwijs, (jeugd)zorg en vrije tijd.  Ook wordt er veel informatie en ondersteuning geboden op het gebied van regels, voorzieningen en jeugdbeschermingsmaatregelen.

Bij alle bovengenoemde thema’s wordt aan de ouders ook op allerlei manieren de mogelijkheid geboden om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld via het bijwonen van Webinars voor ouders waarbij professionals en ouders gezamenlijk voorlichting geven maar ook ervaringen met de deelnemers uitwisselen. Op deze wijze draagt de vernieuwde website ook bij aan een beter samenwerken van de netwerken uit zorg, onderwijs en wetenschap.

Wij vragen alle professionals die betrokken zijn bij de zorg of begeleiding van ouders van kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen om deze ouders te wijzen op dit prachtige en uitgebreide platform!

 

https://balansdigitaal.nl/

 

Derk Birnie

Derk Birnie

Vice-voorzitter ADHD Netwerk