Skip to main content

Er is nog niet eerder een meta-analyse verricht waarbij gekeken is naar de mate van co-morbiditeit van ADHD en een Bipolaire Stoornis. Op basis van een systematische evaluatie en meta-analyse waarbij 71 studies werden geincludeerd met 646.766 deelnemers uit 18 verschillende landen bleek dat bij ongeveer 1 op de 13 volwassenen met ADHD er tevens sprake was van een comorbide bipolaire stoornis. Omgekeerd bleek bij dat bij 1 op de 6 volwassenen met een bipolaire stoornis tevens sprake van ADHD.  Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Neuroscience & Biobehavioral Reviews  mei 2021 door Schiweck, C. e.a.  (Comorbidity of ADHD and adult bipolar disorder)

De percentages zijn erg hoog gezien de lifetime prevalentie van 6,5% voor ADHD en de lifetime prevalentie van 1-2% van een bipolaire stoornis. De auteurs geven aan dat je op basis van dit onderzoek zou kunnen schatten dat de comorbiditeit van een Bipolaire stoornis en ADHD zou kunnen uitkomen rond de 0,12 % van de bevolking of tot 0,38 % als je ook rekening houdt met cijfers van kleinere studies.

Het is met name speculatief maar op basis van deze gegevens zouden bijna 4 miljoen mensen van de bevolking binnen zowel Europa als in de Verenigde Staten lijden aan de combinatie ADHD en een Bipolaire stoornis

De percentages uit het onderzoek bleken echter vrij heterogeen en verschilden per continent, cultuur en diagnostische classificatie systeem. Ondanks deze beperkingen geven de auteurs aan dat clinici er rekening mee moeten houden dat bijna 8 % van hun patiënten met ADHD at risk zouden kunnen zijn om ook een Bipolaire stoornis te hebben.

Vergeleken met mensen zonder ADHD, is de onset van een bipolaire stoornis  ongeveer 4 jaar eerder bij mensen met ADHD

Referentie:

Schiweck C, Arteaga-Henriquez G, Aichholzer M, et al. Comorbidity of ADHD and adult bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2021;124:100-123. doi: 10.1016/j.neubiorev.2021.01.017

Dion Leiblum

Dion Leiblum

Bestuurslid