Skip to main content

Op donderdagavond 12 oktober 2023 heeft het ADHD Netwerk de 65e netwerkmeeting online via Zoom georganiseerd. Hieronder kunt u de presentaties teruglezen en downloaden.

Programma

19:30 – 19:40 uur Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

19:40 – 20:35 uur Martine Hoogman – Positieve aspecten van ADHD

De wetenschap heeft zich voornamelijk beziggehouden met het bestuderen van negatieve kanten van ADHD, maar er worden ook positieve aspecten van ADHD genoemd. Hierover is nog maar weinig bekend. Tijdens deze presentatie delen we wat er al wel is onderzocht. Er wordt ingezoomd op creativiteit. Creativiteit is het meest genoemde positieve aspect van ADHD. Daarnaast is daar ook relatief veel onderzoek naar gedaan. Ook wordt de breedte van de positieve aspecten van ADHD besproken. In de presentatie zal daarnaast ook worden ingegaan op de relevantie van het onderwerp en de mogelijke implementaties van kennis over positieve aspecten van ADHD.

Dr. Martine Hoogman heeft een master in klinische neuropsychologie en is gepromoveerd op het onderwerp genetica en neuroimaging van ADHD. Sinds 2006 is zij werkzaam bij het Radboudumc te Nijmegen. Hier leidt zij als assistant professor met een tenure track, een onderzoeksgroep met een focus op (de neurobiologie van) positieve aspecten, ‘strengths’ en veerkracht die horen bij psychiatrische ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld creativiteit bij ADHD (NWO veni subsidie).

Bekijk hier de PowerPoint presentatie:

_2023_ADHDnetwerkOct_Hoogman4website

Download hier in pdf

 

20:35 – 21:30 uur Kim Zwartjes – Wat kan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) toevoegen in een ADHD behandeling?

Vanuit de GGZ standaarden wordt een psychologische ADHD behandeling opgebouwd met psycho-educatie, vaardigheidstraining en indien nodig CGT. In dit webinar bespreekt Kim wat Acceptance and commitmenttherapie (ACT) ontwikkeld door Hayes, Wilson & Strosahl kan toevoegen in een ADHD behandeling voor volwassenen. ACT is een transdiagnostische derde generatie gedragstherapie. Het helpt mensen om flexibeler om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen in hun leven (Acceptance), Hierdoor komt er meer ruimte om te (blijven) investeren waardevolle dingen (Commitment). De methodiek zorgt voor meer veerkracht en bewuster leven. De huidige stand van zaken rondom wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ACT en ADHD wordt besproken. Verder komt casuistiek aan de orde. Tevens wordt de ervaring van Kim, die meer dan 10 jaar met deze methode werkt bij ADHD behandelingen gedeeld.

Kim Zwartjes is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en zij behandelt ongeveer 12 jaar mensen met ADHD. Op dit moment binnen PsyQ. In haar werk maakt zij al meer dan 10 jaar veel gebruik van Acceptance and Commitment therapie, waaronder ook bij mensen met ADHD. Zij is erg enthousiast over deze therapie en mindset en wil hier graag meer over vertellen tijdens haar presentatie.

Bekijk hier de PowerPoint presentatie:

Wat kan ACT toevoegen in een ADHD behandeling

Download hier in pdf