Skip to main content

Op donderdagavond 12 oktober 2023 vanaf 19.30 uur vindt een online Netwerkmeeting van ADHD Netwerk plaats via een webinar.

Graag nodigen wij ADHD Netwerkers, collega’s en andere professionele belangstellenden uit voor de 65e Netwerkmeeting.

 

Datum                                    : donderdag 12 oktober 2023
Tijd                                         : 19:30 – 21:30 uur
Online inschrijving             : uiterlijk 11 oktober a.s. via het online inschrijfformulier , via onze website of stuur een e-mail naar info@adhdnetwerk.nl

⭐ Vrij toegankelijk voor leden.
⭐ Professionele belangstellenden die geen lid zijn, kunnen deelnemen door lid te worden voor € 90,- (artsen)/ € 120,- (VSen/psychologen/e.d.) per jaar (waarvoor 3 Netwerkavonden).

Ook kan gekozen worden voor een losse inschrijving voor deze Netwerkavond à  € 40,-.

Ivm accreditatie worden na afloop toetsingsvragen gesteld aan de deelnemers. 


 

Programma

19:30 – 19:40 uur Inleiding door Els van den Ban, voorzitter

19:40 – 20:35 uur Martine Hoogman – Positieve aspecten van ADHD

De wetenschap heeft zich voornamelijk beziggehouden met het bestuderen van negatieve kanten van ADHD, maar er worden ook positieve aspecten van ADHD genoemd. Hierover is nog maar weinig bekend. Tijdens deze presentatie delen we wat er al wel is onderzocht. Er wordt ingezoomd op creativiteit. Creativiteit is het meest genoemde positieve aspect van ADHD. Daarnaast is daar ook relatief veel onderzoek naar gedaan. Ook wordt de breedte van de positieve aspecten van ADHD besproken. In de presentatie zal daarnaast ook worden ingegaan op de relevantie van het onderwerp en de mogelijke implementaties van kennis over positieve aspecten van ADHD.

Dr. Martine Hoogman heeft een master in klinische neuropsychologie en is gepromoveerd op het onderwerp genetica en neuroimaging van ADHD. Sinds 2006 is zij werkzaam bij het Radboudumc te Nijmegen. Hier leidt zij als assistant professor met een tenure track, een onderzoeksgroep met een focus op (de neurobiologie van) positieve aspecten, ‘strengths’ en veerkracht die horen bij psychiatrische ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld creativiteit bij ADHD (NWO veni subsidie).

20:35 – 21:30 uur Kim Zwartjes – Wat kan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) toevoegen in een ADHD behandeling?

Vanuit de GGZ standaarden wordt een psychologische ADHD behandeling opgebouwd met psycho-educatie, vaardigheidstraining en indien nodig CGT. In dit webinar bespreekt Kim wat Acceptance and commitmenttherapie (ACT) ontwikkeld door Hayes, Wilson & Strosahl kan toevoegen in een ADHD behandeling voor volwassenen. ACT is een transdiagnostische derde generatie gedragstherapie. Het helpt mensen om flexibeler om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen in hun leven (Acceptance), Hierdoor komt er meer ruimte om te (blijven) investeren waardevolle dingen (Commitment). De methodiek zorgt voor meer veerkracht en bewuster leven. De huidige stand van zaken rondom wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ACT en ADHD wordt besproken. Verder komt casuistiek aan de orde. Tevens wordt de ervaring van Kim, die meer dan 10 jaar met deze methode werkt bij ADHD behandelingen gedeeld.

Kim Zwartjes is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en zij behandelt ongeveer 12 jaar mensen met ADHD. Op dit moment binnen PsyQ. In haar werk maakt zij al meer dan 10 jaar veel gebruik van Acceptance and Commitment therapie, waaronder ook bij mensen met ADHD. Zij is erg enthousiast over deze therapie en mindset en wil hier graag meer over vertellen tijdens haar presentatie.

Aanmelding
Aangezien we van meerdere leden hebben vernomen dat het aanmelden en inloggen via de website niet altijd even soepel verloopt, hebben we een tijdelijke alternatieve methode ontwikkeld om je aan te melden. Graag nodigen we je uit om je aan te melden via deze link. Heb je geen problemen met inloggen kun je je ook aanmelden via deze link .

Graag zien we u online op donderdag 12 oktober!

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGZPt, V&VN, K&J/OG, VSR, NVK en NVVP.
Gewoonlijk worden 2 of 3 punten per deelname toegekend,  afhankelijk van de tijdsduur van de bijeenkomst (2 of 3 uur)