De opzegging van uw lidmaatschap dient ons voor 31 december te bereiken om op te zeggen voor het volgende kalenderjaar.