Ervaringsdeskundigen

Balans

Website van de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD.

Bekijken

Impuls & Woortblind

Website van de Vereniging Impuls, de vereniging voor volwassenen met ADHD.

Bekijken

Impuls & Woortblind

Website van de Vereniging Impuls, de vereniging voor volwassenen met ADHD.

Bekijken

Kennissites

Lezingen van Russell Barkley

Russel Barkley is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van ADHD bij kinderen en volwassenen. Een groot deel van zijn lezingen staan nu online. Educatieve Engelstalige website die toegankelijke informatie biedt om patiënten uit te leggen hoe ADHD het functioneren kan beïnvloeden.

Bekijken

Kenniscentrum ADHD bij volwassenen

Het Nederlandse Kenniscentrum op het gebied van ADHD bij volwassenen.
Dit Kenniscentrum heeft tot doel kennis op het gebied van ADHD bij volwassenen te ontwikkelen, actief uit te dragen en te implementeren.
Op de website van het Kenniscentrum vindt u meer informatie over:
1. Diagnostiek & protocollen
2. Onderzoek
3. Publicaties
4. Cursussen

Bekijken

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stelt zich ten doel de bevordering van de psychiatrie en de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van psychiaters en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de psychiatrie.

Bekijken

Psychiatrienet

Een onafhankelijke selectie van de belangrijkste websites door psychiaters, waaronder ook een overzicht van websites over ADHD bij volwassenen en ADHD bij kinderen.

Bekijken

Trimbos Instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.
Op de website van het Trimbos-instituut vindt u informatie over:
1. ADHD algemeen
2. Multidisciplinaire Richtlijn ADHD

Bekijken

DIVA Foundation

Een Europese website waar de geactualiseerde DIVA-5 (Diagnostisch Interview voor Volwassenen met ADHD) in 19 verschillende talen ter beschikking wordt gesteld aan behandelaars en onderzoekers. Ook beschikbaar zijn DIVA-5 ID en Young DIVA.

Bekijken

Zorgstandaard ADHD 2020

Bekijken

Medicatie

Achtergrondinformatie over medicatie regelingen, vergoedingen

Bekijken

Praktische informatie over medicatie, zelfhulp en gedrag

KNMP

Achtergrondinformatie over medicatie regelingen, vergoedingen

Bekijken

Mental Health self-help website

Bekijken

Fonds Psychische gezondheid

Bekijken

Educatieve Engelstalige website met toegankelijke ADHD patiëntinformatie

Op deze Engelstalige site is informatie te vinden over hoe ADHD het functioneren kan beïnvloeden:. De website is opgezet door Dr. Alison Poulton, een Australische kinderarts en onderzoeker met 20 jaar praktijkervaring in het behandelen van kinderen, adolescenten en jong volwassenen met ADHD. De documenten zijn kosteloos te downloaden.

Bekijken

Gedragsproblemen in de klas

De site geeft praktische handreikingen om kinderen met gedragsproblemen, gedrags- ontwikkelings- en leerstoornissen te kunnen ondersteunen in de klas. Deze site is ontwikkeld omdat er veel sites zijn met theorie, maar weinig sites met handreikingen voor de dagelijkse klassenpraktijk.

Bekijken

Fonds Psychische gezondheid

Bekijken

Educatie

Brainwiki

Op deze website staat goed toegankelijke informatie over allerlei psychische stoornissen.

Bekijken

Gedragsproblemen in de klas

De site geeft praktische handreikingen om kinderen met gedragsproblemen, gedrags- ontwikkelings- en leerstoornissen te kunnen ondersteunen in de klas. Deze site is ontwikkeld omdat er veel sites zijn met theorie, maar weinig sites met handreikingen voor de dagelijkse klassenpraktijk.

Bekijken

Fonds Psychische gezondheid

Bekijken

Overige

Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Dit is een informatiesite voor ouders, kinderen en professionals. Er wordt wetenschappelijke informatie gegeven over kinder- en jeugdpsychiatrische onderwerpen.

Bekijken

Nederlands Jeugd Instituut

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft een dossier samengesteld over ADHD.
Informatie over ADHD en behandelingen van ADHD is hier te vinden.

Bekijken

Studenten zorgverzekeringen

Deze website geeft informatie over verschillende vergoedingen voor studenten met ADHD.

Bekijken

Snelgezondmagazine.nl

Bekijken

Schengenverklaring

Bekijken

Kiezen in de GGZ

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind je handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar. Heb je een psychische aandoening en wil je weten wat je zelf kan doen? Of is er een lange wachttijd?

Bekijken