• Ledenregistratie medisch specialisten

    100,00 / jaar
  • Ledenregistratie overige disciplines

    75,00 / jaar
  • Ledenregistratie psychologen

    75,00 for 1 jaar