Wordt lid van het ADHD Netwerk! U krijgt daarvoor:
Toegang tot het besloten deel van de nieuwe gezamenlijke website www.adhdnetwerk.nl met daarop:

 1. Online vragen stellen aan een Netwerk Specialist via het formulier “Stel je vraag”
 2. Driemaal per jaar geaccrediteerde Netwerkmeetings in de Jaarbeurs of Webinars met actuele wetenschappelijke presentaties over het hele spectrum van ADHD gedurende de levensloop
 3. Achteraf gratis gebruik van deze geaccrediteerde Webinar
 4. Actuele informatie over symposia en congressen
 5. Actuele informatie uit onderzoek
 6. Gratis vacatures plaatsen op onze website (na goedkeuring)
 7. Gratis wetenschappelijk onderzoek of artikel op onze website plaatsen (na goedkeuring)
 8. Toegang tot het online archief
 9. Voor professionals voor mensen met ADHD: toeleiding van hen via de online lijst van professionals. Personen die via onze website op zoek zijn naar hulp, worden naar deze lijst verwezen.

Voorwaarden lidmaatschap
Het lidmaatschap (per kalenderjaar) is individueel en gaat niet per instelling. Het lidmaatschap is bestemd voor professionals in de (jeugd)GGZ: (kinder)psychiaters, jeugdartsen, kinderartsen, kinderneurologen, psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, neuropsychologen, etc. Ook bestuursleden van patiëntenverenigingen kunnen lid worden. Het lidmaatschap staat niet open voor medewerkers van de farmaceutische industrie.

Twee soorten lidmaatschap
Er zijn twee soorten lidmaatschap: voor behandelaars van kinderen en volwassenen met ADHD en voor niet-behandelaars. Alleen behandelaars worden in de lijst van behandelaars opgenomen zodat patiënten en verwijzers bij hen terecht kunnen.

Contributie (vanaf 01/01/2015)
Het ADHD Netwerk ontvangt bijdragen van enkele GGZ-instellingen en contributie van de leden. De contributie bedraagt, afhankelijk van de functie, € 90.- of € 120,- per kalenderjaar:

 1. de medisch specialisten betalen € 120.-
  1. dit zijn de kinderartsen, de kinderpsychiaters, de psychiaters en de bedrijfsartsen/verzekeringsartsen
 2. alle andere disciplines betalen € 90.-
  1. dit zijn de arts-assistenten in opleiding, de algemene artsen, de jeugdartsen, de psychologen, de orthopedagogen, de SPV-ers en alle verdere disciplines
 3. gepensioneerde leden verdienen onze waardering voor hun blijvende belangstelling en genieten ook het gereduceerd tarief van € 90.-.

Lid worden
Als ADHD professional  kunt u zich opgeven voor het lidmaatschap van het ADHD Netwerk door het online lidmaatschapsformulier in te vullen.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzegging dient te geschieden vòòr 31 december voor het daaropvolgende jaar. Stuur een mail naar info@adhdnetwerk.nl om op te zeggen.