Skip to main content

Waar kunnen we je mee helpen?

< Alle onderwerpen
Print

Verzekering afsluiten: wat is de consequentie van het hebben van een classificatie ADHD?

Pieter-Jan Carpentier

 

Vraag:

Sommige patiënten maken zich zorgen over de mogelijke consequenties als zij de diagnose ADHD krijgen; ze vrezen problemen bij het afsluiten van nieuwe verzekeringen en hypotheken e.d.. En een enkeling wil de diagnostiek vroegtijdig afbreken om die reden. Ik zou graag aan patiënten wat meer informatie willen kunnen geven over eventuele consequenties voor hen indien deze diagnose gesteld gaat worden. Mijn vraag dus; welke informatie voor patiënten hebben jullie m.b.t. de gevolgen voor patiënten indien zij de diagnose ADHD krijgen/hebben in relatie tot instanties zoals verzekeraars?

 

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag heeft flink op zich laten wachten: de vraag is zeker relevant, maar valt buiten het expertisegebied van ondergetekende en zijn directe collega’s binnen het Netwerk. Verder informeren heeft in ieder geval opgeleverd dat een eenduidig antwoord op deze vraag nog niet te geven is. In ieder geval is het nog niet zo dat nu al bekend is dat een diagnose ADHD automatisch en altijd een negatieve invloed heeft op dit soort contracten. Uiteindelijk zullen de consequenties van de diagnose ADHD voor elk contract (verzekering, hypotheek) apart bepaald worden door de verzekeraar, en het is dus daar dat de vraag dan moet neergelegd worden. Als patiënten zich daar zorgen over maken, kunnen ze zich bij de verzekeraar laten informeren.

Voor particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is duidelijk dat bij bekend zijn van de diagnose ADHD bij afsluiten van de verzekering, er geen uitkering plaatsvindt bij uitval wegens “ADHD-gerelateerde”klachten. Dit is geen aparte situatie: dit geldt ook voor andere ziektes en bekende klachten die gemeld worden en/of waar behandeling voor is (geweest), dus ook voor rugklachten, maagklachten en andere fysieke problemen. Voor levensverzekeringen is te verwachten dat het sterk per maatschappij zal verschillen.

Mijn advies is toch – gezien we minder verstand hebben van verzekeren – op de stoel van de behandelaar te blijven zitten, en daarbij de volgende punten te benadrukken:

 

– de kans op disfunctioneren en uitval veel groter is bij onbehandelde ADHD

– dat de behandelingsmogelijkheden voor ADHD zonder meer uitstekend zijn

– dat bij een bekende diagnose ADHD het ook voor de verzekeraar een verschil zal uitmaken of de ADHD adequaat behandeld wordt.

 

Hopelijk lukt het hiermee in ieder geval met deze huiverende patiënten in gesprek te komen, en hen van hun koudwatervrees af te helpen. NB zie ook bij de vraag: verzekeringen bij jonge mensen met ADHD door Derk Birnie

Inhoudsopgave