Skip to main content

Waar kunnen we je mee helpen?

< Alle onderwerpen
Print

Methylfenidaat en mannelijke fertiliteit

Vraag:

Een jongeman waarbij ADD is gediagnosticeerd wil beginnen met methylfenidaat, maar wil ook graag een kind krijgen. Is er onderzoek gedaan naar gevolgen methylfenidaat en kwaliteit van sperma en/of casestudies?

 

Antwoord:

Om diverse redenen (waaronder de complexiteit van de vraagstelling en ook het feit dat volwassenen nog niet zo lang met methylfenidaat behandeld worden) is dit onderwerp nog nauwelijks onderzocht. Gevalsbeschrijvingen zijn er niet. Wat er wel zijn, zijn een beperkt aantal dierproeven, waarvan de betekenis voor de menselijke zaadvorming onduidelijk is.

Concluderend zijn er geen harde aanwijzingen dat het gebruik van methylfenidaat een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid van je patiënt. Daarnaast kan je hem verzekeren dat vermeende nadelen in het krijgen van een kind door het medicijn in ruime mate gecompenseerd worden door de toegenomen kansen in het houden en gezond grootbrengen van dit kind bij een adequate behandeling van zijn ADD.

 

Beantwoord door:

Pieter-Jan Carpentier

Inhoudsopgave