Skip to main content

Waar kunnen we je mee helpen?

< Alle onderwerpen
Print

ADHD-medicatie omtrent dubbelblind placebogecontroleerde proefbehandeling

Vraag:

Wat is de stand van zaken omtrent een dubbelblind placebogecontroleerde proefbehandeling met stimulantia?

 

Antwoord:

Een placebogecontroleerde enkel- of dubbel blinde proefbehandeling met methylfenidaat is niet ongebruikelijk bij kinderen met ADHD, maar dit gebruik stamt ook uit een eerdere tijd. Het  heeft ook te maken met het feit dat het effect bij deze patiëntengroep niet altijd zo makkelijk te objectiveren is, en dat een dergelijke proefbehandeling, wanneer positief, ook sceptici kan overtuigen.

Bij volwassenen is een dergelijke proefbehandeling zeker minder gebruikelijk, maar cijfers over het gebruik zijn er niet, en ook geen systematische evaluaties.

Het gebruik zal vooral bepaald worden door persoonlijke voorkeuren, waarbij de volgende overwegingen van belang zijn:

– een dergelijke proefbehandeling is in ieder geval niet geschikt om twijfels over de diagnostiek op te heffen: niet alle patiënten reageren positief op methylfenidaat.

– het is goed deze mogelijkheid in te kunnen zetten, bijvoorbeeld bij patiënten die sterk twijfelen over de meerwaarde van medicatie

– een positief effect van methylfenidaat kan ook geobjectiveerd worden zonder placebo-controle. 

 

Beantwoord door: Pieter-Jan Carpentier (psychiater)

datum: 15-9-2015

Inhoudsopgave