Skip to main content

Waar kunnen we je mee helpen?

< Alle onderwerpen
Print

ADHD en Epilepsie

Auteur:

Pieter-Jan Carpentier

In de afweging medicatie te gaan gebruiken bij een patiënt met ADHD en epilepsie moeten alle factoren meegenomen worden, ook de mogelijkheid dat het disfunctioneren en de instabiliteit, veroorzaakt door de ADHD-symptomatologie, de behandeling van de epilepsie negatief beïnvloedt.

De meeste studies in dit verband zijn uitgevoerd bij kinderen. ADHD, vooral het type met overwegend concentratieproblemen, blijkt drie tot vijf maal vaker voor te komen bij kinderen met epilepsie, vergeleken met gezonde controles (Aldenkamp e.a. 2007; Hermann e.a. 2007). Het verband tussen beide stoornissen is niet duidelijk. Of de epilepsie de kwetsbaarheid voor ADHD verhoogt, dan wel of de anti-epileptische medicatie de symptomen veroorzaakt, zijn vragen die nog niet volledig beantwoord zijn.

De beschikbare gegevens pleiten duidelijk voor behandeling van de ADHD, met gebruik van dezelfde medicijnen die ook bij andere ADHD-patiënten worden toegepast, en met vergelijkbare effectiviteit. Een recente review over het gebruik van methylfenidaat bij kinderen met ADHD en epilepsie biedt een sterk geruststellende boodschap: verbetering van de ADHD zonder exacerbatie van de epilepsie (Baptista-Neto e.a. 2008). Ook atomoxetine lijkt het risico op epileptische insulten niet te doen toenemen (Wernicke e.a. 2007).

Samenvattend hangt het behandelbeleid sterk af van de ernst van beide aandoeningen. In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn de ADHD effectief te behandelen, zonder de epilepsie negatief te beïnvloeden. In ernstige gevallen is goed overleg met de epileptoloog aangewezen.

Literatuur

  • Aldenkamp AP, Arzimanoglou A, Reijs R, Van Mil S. Optimizing therapy of seizures in children and adolescents with ADHD. Neurology. 2006 Dec 26;67(12 Suppl 4):S49-51. Review. Hermann B, Jones J, Dabbs K, Allen CA, Sheth R, Fine J, McMillan A, Seidenberg M.  The frequency, complications and aetiology of ADHD in new onset paediatric epilepsy. Brain. 2007 Dec;130(Pt 12):3135-48.
  • Baptista-Neto L, Dodds A, Rao S, Whitney J, Torres A, Gonzalez-Heydrich J. An expert opinion on methylphenidate treatment for attention deficit hyperactivity disorder in pediatric patients with epilepsy. Expert Opin Investig Drugs. 2008 Jan;17(1):77-84. Review.
  • Wernicke JF, Holdridge KC, Jin L, Edison T, Zhang S, Bangs ME, Allen AJ, Ball S, Dunn D. Seizure risk in patients with attention-deficit-hyperactivity disorder treated with atomoxetine. Dev Med Child Neurol. 2007 Jul;49(7):498-502.
Tags:
Inhoudsopgave